ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา (กลไกเขตพื้นที่ตะวันออก)

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียนปัญหาผู้บริโภค ตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคทุกด้าน

ติดต่อร้องเรียนได้ที่ : เลขที่ 333/3 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ : 095-183-9117
Facebook :