ผลการทดสอบหน้ากากอนามัย กว่า 60 ยี่ห้อ!

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการทดสอบหน้ากากอนามัย ที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปในท้องตลาด จำนวน 60 ยี่ห้อ โดยเป็นหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว ประเภทใช้งานทั่วไป ใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป ใช้งานด้านการแพทย์ด้านศัลยกรรม N95 หรือ KN 95 และ KF94 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยแต่ละยี่ห้อ ดังนี้