สภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 7 ตำแหน่ง รวม 8 อัตรา

สภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา ดังนี้

  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และการตลาด (Public Relations (PR) & Marketing) จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator) จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่กฎหมาย จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่สนับสนุนสมาชิกและองค์กรผู้บริโภค จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียด คุณสมบัติ และใบสมัครงานได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

ส่งใบสมัครงาน และหนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ที่อีเมล [email protected]