สภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 5 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา

สภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา ดังนี้

  • เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 อัตรา
  • หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภค จำนวน 1 อัตรา
  • หัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียด คุณสมบัติ และใบสมัครงานได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

ส่งใบสมัครงาน และหนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่อีเมล [email protected]