Latest Past Events

เวที : เปิดนโยบายแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีส้มและเขียว

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live สภาองค์กรของผู้บริโภค

ร่วมรับชม Facebook Live เวทีสภาผู้บริโภค . "เปิดนโยบายแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีส้มและเขียว : หากท่านเป็นรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร" . ร่วมแลกเปลี่ยนโดย สารี อ๋องสมหวัง : เลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภค รสนา โตสิตระกูล : อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ : อนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะ สภาผู้บริโภค . เปิดนโยบายโดย ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ : รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล ดร. สามารถ ราชพลสิทธิ์ : รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย : กรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย . ดำเนินรายการ โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล : ผู้ดำเนินรายการ “เช้าทันข่าว” คลื่น FM 96.5 MH . ฟังคำตอบจากแต่ละพรรคพร้อมกันที่ เพจสภาองค์กรของผู้บริโภค Thai PBS และสำนักข่าวอิศรา