จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่” มหาวิทยาลัยที่ 7 สภาผู้บริโภค จับมือ ม.วลัยลักษณ์

สภาผู้บริโภค จับมือ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่” รวมพลังคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานผู้บริโภค ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่” โดยมีน้อง ๆ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยวลักษณ์ เข้าร่วม 70 คน

สภาผู้บริโภค เริ่มต้นเดือนกุมภา ด้วยการกุมมือ เหล่าวัยรุ่น Gen Z จากม.วลัยลักษณ์ ร่วมกันส่งต่อความรู้ดี ๆ เกี่ยวสิทธิผู้บริโภค เพื่อนำไปผลิตสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อขับเคลื่อนงานผู้บริโภค งานนี้ทีมวิทยากรจากสภาผู้บริโภคและเครือข่าย รวมทั้งทีมวิทยากรจากส่วนกลางจัดเต็มความรู้กันแบบไม่มีกั๊ก เพื่อเป็นไอเดียตั้งต้นให้น้อง ๆ ได้นำไปต่อยอดในการทำสื่อต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในฐานะผู้บริโภคที่เสียหาย โดย 3 ประเด็นหลักที่น้อง ๆ ม.วลัยลักษณ์เคยประสบ ได้แก่ 1. ด้านสินค้าและบริการทั่วไป  2. ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  และ 3. ด้านการขนส่งและยานพาหนะ

บุศรินทร์ นันทะเขต อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยวลักษณ์ กล่าวว่า เพราะเรื่องสิทธิของผู้บริโภคเป็นเรื่องใกล้ตัว และหากวันหนึ่งเราตกเป็นผู้บริโภคที่เสียหายถึงเวลาที่เราต้องปกป้องสิทธิของตัวเอง

วันนี้นักศึกษาได้รู้แล้วว่า ต่อไปเมื่อเขาเจอปัญหาตกเป็นผู้บริโภคที่เสียหาย โดนเอาเปรียบ จะต้องทำอย่างไร และหน่วยงานไหนที่สามารถช่วยเหลือได้ และด้วยหลักสูตรที่เราสอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสาร เชื่อมั่นว่าความรู้ที่นักศึกษาได้รับจากการอบรมวันนี้ จะเป็นสารตั้งต้นที่ดีในการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อผู้บริโภคที่น่าสนใจ และเมื่อเผยแพร่ออกไปผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย จะทำให้หลายคนเกิดความเข้าใจและรู้สิทธิผู้บริโภคมากขึ้น  

สารีนา สุขแก้ว นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยวลักษณ์ กล่าวว่า ถึงเวลาที่ผู้บริโภคอย่างเรา ต้องลุกขึ้นมาปกป้อง มาสู้เพื่อสิทธิผู้บริโภคของเรา ทั้งนี้ จะนำความรู้ในการอบรมไปทำคอนเทนต์อินโฟกราฟิก เพื่อสื่อสารให้เพื่อน ๆ และคนทั่วไปได้รู้ว่า เมื่อเราโดนเอาเปรียบ เสียหาย เราสามารถติดต่อสภาผู้บริโภคเพื่อให้ช่วยเหลือ เรียกสิทธิของเราคืนมาได้

ปิยะพจน์ สิทธิพล นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยวลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความรู้เกี่ยวสิทธิผู้บริโภคและไอเดียการผลิตสื่อในการอบรมวันนี้ จะนำไปทำสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อสื่อสารไปถึงเพื่อน ๆ ในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคว่า อย่ากลัวถ้าตกเป็นผู้เสียหาย หรือโดนเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ เพราะเรามีสภาผู้บริโภคคอยช่วยเหลือ

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #ผู้บริโภค