รายงานการกระทำ

วันที่ประกาศ

รายงานการกระทำ

รายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำ ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อันมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค จากกรณีการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม
ดาวน์โหลด
รายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำ กรณีการกำกับดูแลค่าการตลาดน้ำมันที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลด