สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค

ร่วมสานพลัง เพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

รายชื่อองค์กรสมาชิก สภาองค์กรของผู้บริโภค

ลำดับองค์กรสมาชิกชื่อองค์กรผู้บริโภคจังหวัดภาคเลขทะเบียนองค์กร ใน อกผ.3ตำแหน่ง ผู้บริหารองค์กรชื่อ-สกุล ผู้บริหารองค์กรที่อยู่
1เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศสมุทรปราการตะวันออก01 10 31012563เลขาธิการพันโทหญิง กมลพรรณ์ ชีวพันธ์ศรี51 หมู่ที่17 หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด กม.10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
3มูลนิธิเข้าถึงเอดส์กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร03 10 27052563ประธานกรรมการนางดาราวรรณ ธรรมารักษ์48/283 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
4มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร04 10 27052563ประธานกรรมการนายประพจน์ เภตรากาศ4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
5เครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภคกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร05 10 04062563ผู้ประสานงานสมาชิกนายไพบูลย์ ช่วงทอง126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด ทุ่งครุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
6ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตราชเทวี กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร07 10 17072563ประธานนางประดับ เทพคุณ94 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
7ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร08 10 17072563ประธานนายยรรยง ปรีดากร30/2 หมู่ที่2 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
8ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร09 10 17072563ประธานนางกนกภรณ์ จงเจริญรุ่งเรือง 180 หมู่บ้านประชากรไทย ซอยลาดพร้าว93 แขวงเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
9ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร10 10 21072563ประธานนางสาวสุริยา สาโรวาท193 ถนนพระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
10ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตสายไหม กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร11 10 21072563ประธานกรรมการนางสมศรี วิมลจันทร์ 166/394 หมู่บ้านณัฐกานต์5 ซอยพหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
11ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร12 10 21072563ประธานนางนพรัตน์ บริสุทธิ์ 333 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
12ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร13 10 15092563ประธานนายสมชาย รอดสมนาม67/46 หมู่บ้าน 12 ถนนพุทธมณฑลสาย3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
13ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตคลองสาน กทม.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร14 10 15092563ประธานนางอัจฉรา อ่อนทอง258 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
15กลุ่มไพรเวซี่ ไทยแลนด์ (Privacy Thailand)กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร06-10-16072563ผู้ประสานงานนางสาวสุุธิตินันท์ ศรีราษฎร์ 52/588 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 96/1 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
16ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตบางนากรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร17-10-24122563ประธานนางธัญวรัตน์ จิรายุวัฒนา 888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
17ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคประชาชนจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีกลาง01-12-07022563ประธานนางจินตนา กวาวปัญญา120/33 หมู่ที่ 9 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
18ประชาคมงดเหล้าจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีกลาง02-12-07022563ประธานนางชมน์ธนาฒย์ ชาติศิริทรัพย์ 118/7 หมู่ที่ 9 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
19ชมรมเมฆขาว นครนายกกลาง01-26-10102562ประธานนางสายรุ้ง แจ่มขำ1-100 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก นครนายก 26000
20ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหัวโทน ร้อยเอ็ดอีสาน06-45-27112562ประธานนางสุดาจันทร์ แก้วใส21 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130
21ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหนองใหญ่ ร้อยเอ็ดอีสาน01-45-27112562ประธานนางทองลิ้ม ทุมสิทธิ์101 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000
22ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลกู่กาสิงห์ ร้อยเอ็ดอีสาน03-45-27112562ประธานนายมานะ เหนือโท45 หมู่ที่ 2 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
23ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลโคกล่าม ร้อยเอ็ดอีสาน08-45-27112562ประธานนายประยุทธ วงศ์ษา12 หมู่ที่ 11 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180
24ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเทอดไทย ร้อยเอ็ดอีสาน05-45-27112562ประธานนายประภา ธิวาพัฒน์107 หมู่ที่ 8 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45170
25ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเชียงใหม่ ร้อยเอ็ดอีสาน04-45-27112562ประธานนายวุฒินันท์ โพธิ์ศรีชาม 232 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230
26ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเมืองบัว ร้อยเอ็ดอีสาน07-45-27112562ประธานนายดั่น แสงคุณ20 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
27ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดยโสธรยโสธรอีสาน01-35-19112562ประธานนายทองหล่อ ขวัญทอง169 หมู่ที่ 3 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม ยโสธร 53140
28เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นอีสาน01-40-13042563ประธานนายโสดา ขุนศรี 97 หมู่ที่ 14 บ้านโนนสูง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น 40150
29กลุ่มเพื่อนไดโนเสาร์กาฬสินธุ์อีสาน03-46-08012563ประธานนายทรัพย์สุริยา อุทโท8012 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140
30องค์กรเครือข่ายเพื่อนกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์อีสาน02-46-08012563ประธานนายสุวิทย์ อัมพวา9 หมู่ที่ 7 นิคมสร้างตนเองลำปาว ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140
31เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีอีสาน01-34-17112563ประธานนายวิทยา บุญฉวี363 หมู่ที่ 10 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
32หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา50(5) ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราตะวันออก01-24-17102562ประธานนางสาวสุภาวดี วิเวก333/3 หมู่ที่ 1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24160
33ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราตะวันออก02-24-17102562ประธานนางสาวชลิตา ขวัญละมูล333/3 หมู่ที่ 1 ตำบลนครสารคาม อำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
34ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเด็นคนพิการ)ฉะเชิงเทราตะวันออก03-24-17102562ประธานนางสาวเพ็ญ เกิดแก้ว6 หมู่ที่ 3 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150
35ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเด็นคนพิการ)ฉะเชิงเทราตะวันออก04-24-17102562ประธานนางสาวเรียม เง็กเอี่ยม14/1 หมู่ที่ 16 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150
36ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ประเด็นเด็กและเยาวชนฉะเชิงเทราตะวันออก05-24-17102562ประธานนางสาวจันทิมันต์ วงศ์รัตนกวี129/170 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
37ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเด็นคนพิการ)ฉะเชิงเทราตะวันออก06-24-17102562ประธานนายจเด่น รื่นรวย54/37 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
38ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา (อ.แปลงยาว) (ประเด็น เกษตรกร)ฉะเชิงเทราตะวันออก07-24-17102562ประธานนางสาวกานต์ทิตา สุดาเทพ61/10 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
39ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเด็นเกษตรกร)ฉะเชิงเทราตะวันออก08-24-17102562ประธานนายรุ่งโรจน์ สงสะนะ7/2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24000
40ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราตะวันออก09-24-17102562ประธานนางสาวมนัสยา สุนทรสัจ333/3 หมู่ที่ 1 ตำบลนครสารคาม อำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
41ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา (อำเภอราชสาส์น) (ประเด็นเด็กและเยาวชน)ฉะเชิงเทราตะวันออก10-24-17102562ประธานนางกัลยกร ศรีหมาศ114 หมู่ที่ 4 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120
42ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเด็นเกษตรกรฉะเชิงเทราตะวันออก11-24-17102562ประธานนายรี โฉมสำอางค์43 หมู่ที่ 8 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
43ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (ประเด็นสตรี)ฉะเชิงเทราตะวันออก12-24-17102562ประธานนายธิติ รักพันธุ์77/57 หมู่ที่ 2 ถนนเทศบาล 12 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
44ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ฉะเชิงเทรา (ประเด็นเกษตรกร)ฉะเชิงเทราตะวันออก13-24-17102562ประธานนายสุวัฒน์ รุ่งโรจน์ 11/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160
45ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.ฉะเชิงเทรา ประเด็นคนพิการฉะเชิงเทราตะวันออก14-24-17102562ประธานนายกิตชัย กิตติคุณ23/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
46ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ฉะเชิงเทรา ประเด็นผู้สูงอายุฉะเชิงเทราตะวันออก15-24-17102562ประธานนางบุปผา ค้าทองคำ8 หมู่ที่ 3 ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110
47ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา (ประเด็นเกษตรกร)ฉะเชิงเทราตะวันออก16-24-17102562ประธานนายกิตติการต์ ภู่พานิช11/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160
48ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราตะวันออก17-24-17102562ประธานนางสำรวย ทิพย์เจริญ 34 หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
49ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคตำบลหนองหว้า จังหวัดสระแก้วสระแก้วตะวันออก01-27-3-12-2562ประธานนายดุลยวัต กล้าหาญ57 หมู่ที่ 16 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000
50ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระแก้วสระแก้วตะวันออก02-27-10032563ประธานนางสาวขวัญฤดี พรหมทองดี 171 หมู่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง สระแก้ว 27120
51ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคตำบลพระเพลิงสระแก้วตะวันออก03-27-10032563ประธานนางปรียา ศิริปะกะ20 หมู่ที่ 7 ตำบลพระเพลิง อำเภอเข้าฉกรรจ์ สระแก้ว 27000
52กลุ่มคนรักสุขภาพบ้านเขาใหญ่กาญจนบุรีตะวันตก01-71-13022563ประธานนางศยามน โฉมฉิน94/19 หมู่ 1 บ้านเขาใหญ่ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
53เครือข่ายประชาชนคุ้มครองสิทธิ์กาญจนบุรีตะวันตก02-71-13022563ประธานนางณัฐธิดา พันธุรัตน์47/1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี 71150
54ศูนย์คุ้มครองสิทธิตำบลปากแพรกกาญจนบุรีตะวันตก03-71-13022563ประธานนางภูวณีย์ ทับมะลิผล132/56 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
55เครือข่ายพลังสังคม จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีตะวันตก04-71-13022563ประธานนางสาวณัศญ์สยา วิษณุกรโยธิน59 หมู่ที่ 13 ถนนเลาขวัญ-หนองปรือ ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี 71210
56ศูนย์ประสานงานสิทธิชุมชน อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีตะวันตก05-71-13022563ประธานนางวิศนี ลมัด32 หมู่ที่ 1 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี 71240
57กลุ่มคนรักสุขภาพเทศบาลเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีตะวันตก06-71-13022563ประธานกรรมการนางอุษาวดี อยู่สถาพร289 ถนนเตาปูน ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
58ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลหนองโรงกาญจนบุรีตะวันตก07-71-07082563ประธานนางสมพร ปานโต3/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี 71140
59ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดนครปฐมนครปฐมตะวันตก01-73-15102562ประธานนางสาววิภารัตน์ พิพัฒน์เตชากร19/43 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
60สหภาคีความร่วมมือภาคประชาชนจังหวัดนครปฐมนครปฐมตะวันตก02-73-15102562ประธานนายปิยะ พวงสำลี19/43 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
61เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครปฐมนครปฐมตะวันตก03-73-15102562ประธานนางสาวอมาวสี หนองพรมมา19/43 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
62ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดนครปฐมนครปฐมตะวันตก04-73-24022563ประธานนายบรรพต กาญกมล19/43 หมู่ที่ 5 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
63เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสงครามตะวันตก01-75-28112562ประธานกรรมการนายวิสิทธิ์ ชุ่มแสง105/13 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
64ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคตะวันตกสมุทรสงครามตะวันตก01-75-13032563ประธานนายพงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์105/16 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสงครามตะวันตก02-75-13032563ผู้ประสานงานนายธชาทัช กองอุดมการ2/71 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
66สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตกสมุทรสงครามตะวันตก03-75-25052563นายกนางสาวบุญยืน ศิริธรรม105/16 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
67ศูนย์เพื่อผู้บริโภคจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีตะวันตก01-72-19122562ประธานนางเพียงใจ ปริยัติฆรพันธ์31/4 หมู่ที่ 3 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
68ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก02-77-15102563ประธานนางสาวธนพร บางบัวงาม1/56 หมู่บ้านเตชินี 5 ถ.มหาราช ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000
69ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก03-77-15102563ประธานจ่าเอกเสกสรรค์ จันทร39/7 ถ. สุขใจ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000
70องค์กรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพานประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก04-77-15102563ประธานดาบตำรวจเกษม แสงแก้ว160 หมู่ที่ 10 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77230
71ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก05-77-15102563ประธานนางจำนงค์ สามบุญรอด260 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
72ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก06-77-15102563ประธานนางสาวปวันรัตน์ จันทร์เดช273/2 หมู่ที่ 4 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77230
73องค์กรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลคลองวาฬประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก07-77-15102563ประธานนางพรทิพย์ เพชรัตนกูล201 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000
74ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก08-77-15102563ประธานนางประทุม สมมิตร103 หมู่ที่ 10 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130
75องค์กรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลปากน้ำปราณประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก09-77-15102563ประธานนางรุ่งอรุณ ภัทรผดุง23/11 หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220
76ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก10-77-15102563ประธานนายสมบูรณ์ อ้อมคล้าย135 หมู่ที่ 9 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150
77ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก11-77-15102563ประธานนางภณิตา ประกอบชาติ374 หมู่ที่ 7 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120
78องค์กรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลบ่อนอกประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก12-77-15102563ประธานนายปิติชัย ปลื้มจิตต์449 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210
79ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก13-77-15102563ประธานนายเสน่ห์ ผลงามศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองคาง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77180
80ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก14-77-15102563ประธานนายนันทปรีชา คำทอง147/1 หมู่ที่ 3 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170
81ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดราชบุรีราชบุรีตะวันตก01-70-07042563หัวหน้านางสาวอุบลวรรณ คงสว่าง65/255 ถ. คฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
82สมาคมผู้บริโภคสงขลาสงขลาใต้01-90-04122562นายกนายเริงชัย ตันสกุล2 หมู่บ้านไทยสมุทร ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
83เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอหาดใหญ่สงขลาใต้02-90-04122562ประธานนางฉ่ายะ บิลหีม13/3 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
84กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่สงขลาใต้03-90-04122562กรรมการนางสาววรรณา ทิพย์บุญ13/3 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
85เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสงขลาสงขลาใต้04-90-04122562ประธานนายพิทักษ์ บำรุงชาติ2 หมู่บ้านไทยสมุทร ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
86เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอรัตภูมิสงขลาใต้01-90-17012563ประธานนางชัชชญา ไชยถาวร201 หมุ่ที่ 10 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ สงขลา 90180
87เครือข่ายผู้บริโภค อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาสงขลาใต้02-90-17012563ประธานนายสมคิด ขุนเพ็ชร์62/9 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม สงขลา 90310
88เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอสทิงพระสงขลาใต้03-90-17012563ประธานนายระนอง ซุ้นสุวรรณ49/1 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ สงขลา 90190
89เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลาสงขลาใต้04-90-17012563ประธานนายสมศักดิ์ สุคนธรัตน์34 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง สงขลา 90230
90เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเมืองสงขลาสงขลาใต้05-90-17012563ประธานนางสมจิต ฟุ้งทศธรรม131/1 ถ. ไทรงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000
91เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเกตรีสตูลใต้01-91-15112562ประธานนางสาวนวิยา หมาดตา10 หมู่ที่ 3 ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล สตูล 91140
92เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทุ่งหว้าสตูลใต้02-91-15112562ประธานนางสาววาสนา เศษแอ9/5 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า สตูล 91120
93เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอทุ่งหว้าสตูลใต้03-91-15112562ประธานนางดวงพร ชุ่มพลวงศ์3/1 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า สตูล 91120
94เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลนาทอนสตูลใต้04-91-15112562ประธานนางนวลปรางค์ ใจสมุทรอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า สตูล 91120
95เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลขอนคลานสตูลใต้05-91-15112562ประธานนางดวงจิต รวนเร157 หมู่ที่ 2 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า สตูล 91120
96ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสตูลสตูลใต้06-91-15112562ประธานนางสาวอนัญญา แสะหลีองค์การบริหารส่วนตำบลละงู (หลังเก่า) หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู สตูล 91110
97เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูลสตูลใต้07-91-15112562ประธานนางกัลยทรรศน์ ติ้งหวังองค์การบริหารส่วนตำบลละงู (หลังเก่า) หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู สตูล 91110
98เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลคลองขุดสตูลใต้08-91-15112562ประธานนางทิพวรรณ ซ่อนศรี556 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล สตูล 91000
99เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีใต้01-84-19112562ประธานนางทัศนีย์ ปรีชาชาญ35 หมู่ที่ 2 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี 84133
100ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคอำเภอคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานีใต้02-84-19112562ประธานนางนพมาศ ทองลิ้ม5/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180
101โครงการบริโภคสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีใต้03-84-19112562ประธานนางสาวสิรินนา เพชรรัตน์180/3 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎ์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
102ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอท่าฉางสุราษฎร์ธานีใต้04-84-19112562ประธานนางขนิษฐา รักเขียว115/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150
103ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอไชยาสุราษฎร์ธานีใต้06-84-19112562ประธานนางพยอง ประเสริฐพันธ์92 หมู่ 4 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี 84110
104ชมรมเมล็ดพันธุ์บันเทิงสุราษฎร์ธานีใต้07-84-19112562ประธานนายธิติสรรค์ เลี่ยนศิริ 119/6 หมู่ที่ 16 ตำลบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
105ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีใต้08-84-19112562ประธานนางสาววิภาดา วาสินธุ์261 หมู่ที่ 4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎ์ธานี สุราษฎร์ธานี 84110
106เครือข่ายจิตรอาสา เพื่อนช่วยเพื่อนสุราษฎร์ธานีใต้05-84-19112562ประธานนายทวีศักดิ์ ทิพย์เกิด6 หมู่ที่ 2 ตำบลเคียนชา อำเภอเคียนชา สุราษฎร์ธานี 84260
107เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่กระบี่ใต้01-81-31012563ประธานนายรวี บ่อหนา284 หมู่ 8 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000
108ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงรายเชียงรายเหนือ08-57-10102562หัวหน้านางปรีญาภรณ์ อริยธนโชติ438-439 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
109สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาเชียงรายเหนือ02-57-10102562นายกนายธนชัย ฟูเฟื่อง331/3 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
110ศูนย์ประสานงานบริการชุมชนแม่สรวยเชียงรายเหนือ03-57-10102562นายทะเบียนนายกระมล อุประรัตน์145 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย เชียงราย 57180
111เครือข่ายแรงงานนอกระบบตำบลดอยงามเชียงรายเหนือ04-57-10102562ประธานนางนงคราญ สุวรรณ์129 หมู่ที่ 4 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน เชียงราย 57120
112สถาบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประชาสังคมเชียงราย(สรปส.)เชียงรายเหนือ06-57-10102562ประธานนายนิรันดร์ แบ่งคำ219 หมู่ที่ 9 ตำบลป่าหุง อำเภอพาน เชียงราย 57120
113ศูนย์สุขภาพสานใจชุมชนตำบลแม่อ้อเชียงรายเหนือ07-57-10102562ประธานนางมารี มาปิ๊ก141 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน เชียงราย 57120
114สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายเชียงรายเชียงรายเหนือ09-57-10102562นายกนายธนเดช โพธิ์เงิน88/59 หมู่ที่ 6 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
115ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำพูนลำพูนเหนือ01-51-18112562ประธานนายอุดม สุริยะวงค์9 ถนนรถแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000
116กลุ่มเอ็มลี้รักสุขภาพจังหวัดลำพูนลำพูนเหนือ02-51-18112562ประธานนายสมบูรณ์ แก้วมณี111 หมู่ที่ 7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ ลำพูน 51110
117เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ จังหวัดลำพูนลำพูนเหนือ03-51-18112562ประธาน/กรรมการนางพงศ์เพ็ญ วรรณเวศ9 ถนนรถแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000
118ฮ่วมใจ๋หล่ายดอยจังหวัดลำพูนลำพูนเหนือ04-51-18112562ประธานกลุ่มนางวิรุณรัตน์ มะโนพิงค์48 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน 51160
121ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านตำบลป่าไผ่ลำพูนเหนือ07-51-17112562ประธานนายสุรัตน์ รุกขรัตน์148 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ ลำพูน 51110
123กลุ่มช่วยเพื่อนชาวลี้ลำพูนเหนือ09-51-18112562ประธานนางสาวรัตนา วิจาอ้าย111 หมู่ที่ 7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ ลำพูน 51110
124กลุ่มฟ้าหลังฝนลำพูนเหนือ10-51-18112562ประธานนางคำมา ด้วงประสิทธิ์105 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ ลำพูน 51110
125กลุ่มแฝกริมน้ำตำบลแม่กาพะเยาเหนือ10-56-20112562ประธานนางสาวชาลิษา มาต๊ะ245 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
126กลุ่มผู้หญิงรักษ์สุขภาพตำบลบ้านใหม่พะเยาเหนือ11-56-20112562ประธานนางจิตรทิวา อินอิ่น17/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
127กลุ่มฮักภูซางพะเยาเหนือ12-56-20112562ประธานนายประสิทธิ์ กันทะบุญ79 หมู่ที่ 6 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง พะเยา 56110
128กลุ่มคนสามวัยสานสายใยสุขภาพพะเยาเหนือ01-56-06032563ประธานนางนงคราญ หมู่ก้อน64 หมู่ที่ 6 ตำบลปง อำเภอปง พะเยา 56140
129เครือข่ายสตรีอำเภอภูกามยาวพะเยาเหนือ02-56-06032563ประธานนางสาวศรีวรรณ ปวงงาม59 หมู่ที่ 9 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว พะเยา 56000
130กลุ่มผู้เสียหายเสาสัญญาณโทรศัพท์ตำบลน้ำแวนพะเยาเหนือ03-56-06032563ประธานนายภานุพงศ์ จันทนะ260 หมู่ที่ 2 ตำบลนำแวน อำเภอเชียงคำ พะเยา 56110
131เครือข่ายแรงงานนอกระบบตำบลแม่ลาวพะเยาเหนือ05-56-26052563ประธานนายอำนวย วุฒิยศ215 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ พะเยา 56110
132ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยาพะเยาเหนือ06-56-26052563ประธานนางสาวพวงทอง ว่องไว91 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
133ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดพะเยาพะเยาเหนือ07-56-26052563ประธานนางสาวชนากานต์ วงศ์วารินทร์91 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
134เครือข่ายผู้หญิงรักษ์สุขภาพตำบลสันป่าม่วงพะเยาเหนือ08-56-26052563ประธานกรรมการนางพยอม วงค์ไชยา63 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
135คณะทำงานส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการพัฒนา จ.พะเยาพะเยาเหนือ09-56-26052563ประธานนางอัมพวรรณ ยานุ111 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
136กลุ่มขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนอำเภอแม่ใจพะเยาเหนือ01-56-06112562ประธานนายสิริเฉลิม ศรีแพงมูล67 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ พะเยา 56130
137กลุ่มเยาวชนต้นกล้าบ้านต๊ำพะเยาเหนือ02-56-06112562ประธานนางสาวมินตรา ยังทอง104 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
138สถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็งจังหวัดพะเยาพะเยาเหนือ03-56-06112562ประธานนายวิชิต ถิ่นวัฒนากูล19 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
139กลุ่มสู่ชีวิตใหม่พะเยาเหนือ04-56-06112562ประธานนางพิราภรณ์ จันธิมา7 หมู่ที่ 7 ถนนจุน-ปง ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน พะเยา 56150
140ศูนย์องค์รวมอำเภอเมือง จังหวัดพะเยาพะเยาเหนือ05-56-20112562ประธานนางอ้อย เมืองวงค์269 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
141ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่มพะเยาเหนือ06-56-20112562ประธานนายสุทธิวัฒน์ จำรัสวัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 56120
142องค์กรน้ำกว๊านหลากสีพะเยาเหนือ07-56-20112562ประธานนายอัชฌานนท์ บุญเทพ307/15 หมู่ที่ 1 ตำบลนาปรัง อำเภอปง พะเยา 56140
143ชมรมเพื่อนใจดอกคำใต้พะเยาเหนือ08-56-20112562ประธานนางสาวสมศรี แสงอรุณ225 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนศรีขุม อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 56120
144กลุ่มสายธารน้ำใจตำบลหนองหล่มพะเยาเหนือ09-56-20112562ประธานนายณรงค์ สีหานาม187 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 56120
145กลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดน่านน่านเหนือ01-55-14082563ประธานนายผล สารทอง79 หมู่ที่10 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000
147กลุ่มแสงตะวันลำปางเหนือ02-52-24102562ประธานนางกานดา สอนพรม199 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม ลำปาง 52210
148กลุ่มชาววังลำปางเหนือ03-52-24102562ประธานนางนราภรณ์ พานแก้ว362 หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ ลำปาง 52140
149ชมรมเพื่อนแก้วลำปางเหนือ04-52-24102562ประธานนางสาวกาญจนา จาปัญญา280 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000
150ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลเสริมซ้ายลำปางเหนือ05-52-24102562ประธานกรรมการนางพรศรี ปัทมแก้ว265 หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม ลำปาง 52210
151ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลแม่กัวะลำปางเหนือ06-52-24102562ประธานนางเพลินทิพย์ อุดใจ17 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ ลำปาง 52170
152เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอห้างฉัตรลำปางเหนือ07-52-24101562ประธานนางสาวประภาศรี ศรีฉัตร93 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร ลำปาง 52190
153เครือข่ายลำปางหนาลำปางเหนือ08-52-24102562ประธานนางสาวสรวงสุฎา โพธิ์แก้ว12/1 ถนนนาก่วม ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000
154เครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอชไอวีเอดส์ จังหวัดลำปางลำปางเหนือ09-52-24102562ประธานนายวิเศษ ตันตะโส124/50 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100
155เครือข่ายผู้บริโภคมุสลิมจังหวัดลำปางลำปางเหนือ10-52-24102562ประธานนางสายลา เจ๊ะไบ๊289/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเกาะคา ลำปาง 52130
156ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคคนพิการตำบลแม่กัวะลำปางเหนือ11-52-24102562ประธานชมรมนายสวัสดิ์ อินญาวงศ์88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ ลำปาง 52170
157ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปางลำปางเหนือ12-52-24102562ประธานนายสมศักดิ์ ชมภูบุตร124/50 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100
158ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ลำปางลำปางเหนือ13-52-24102562ประธานนางชนิกานต์ ชมภูบุตร124/50 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100
159กลุ่มทานตะวันลำปางเหนือ14-52-24102562ประธานนายบุญมี วงศ์เครือใจ289 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ ลำปาง 52150
160กลุ่มเยาวชนอาสารถม้าลำปางลำปางเหนือ15-52-24102562ประธานนางสาวสิราภรณ์ ณะใจบุตร124/50 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100
161กลุ่มรวมน้ำใจลำปางเหนือ17-52-24102562ประธาน/กรรมการนางสกายเดือน คำปินโต230 หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ลำปาง 52110
162ชมรมพลังใหม่ ๒๐๐๑ลำปางเหนือ18-52-24102562ประธานนางแววดาว แต้มดี195 หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง 52120
163ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคตำบลต้นธงชัยลำปางเหนือ16-52-24102562ประธานนางชุติมา พงพัง241 หมู่ที่ 12 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000
164ชมรมใจประสานใจลำปางเหนือ01-52-03082563ประธานนางสุภาพร หมุดดี374 หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ลำปาง 52240
165กลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนาลำปางเหนือ02-52-03082563ประธานนางพิมพ์ศิริ สิทธิวัง124/43 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100
166สถาบันธรรมาภิวัฒน์ลำปางเหนือ03-52-03082563ประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการพระสาธิต โปธาเศษ75 หมู่ 2 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ ลำปาง 52220
167เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เหนือ01-50-13092562ประธานนางศิริรัตน์ โครตจรินทร์1/100 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
168ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (ช.อ.บ.) เขตเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่เหนือ03-50-13092562ประธานนางอัจฉราพรรณ ชนะเลิศ77/68 ถนนชลประทาน ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
169ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านใหม่เชียงใหม่เหนือ04-50-13092562ประธานนางสุพัตรา เกตุสุจา4 ถนนบ้านใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
171ชมรมไชยปราการยิ้มสู้เชียงใหม่เหนือ10-50-13092562ประธานนายยงยุทธ กุณะแสงคำ131 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
172ศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบเชียงใหม่เชียงใหม่เหนือ11-50-13092562ประธานนางนันท์นภัส ก๋องแก้ว โครงการเชียงใหม่วิวเพลส 2 อาคาร B-04 ม.1 ต.ป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ 40100
173ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่เชียงใหม่เหนือ14-50-13092562ประธานนายยุทธพล ดำรงชื่นสกุลสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้อง 125 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชีียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
174ชมรมใจเขาใจเราเชียงใหม่เหนือ20-50-17122562ประธานนางก๋องแก้ว ขวัญเมืองร้านค้ารวมใจ บริเวณที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง .อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
175ชมรมผู้บริโภคอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เหนือ01-50-24032563ประธานนางกันย์สินี จิรกิตยางกูร9/927 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290
176คณะทำงานผักปลอดภัยบ้านห้วยงูกลางเชียงใหม่เหนือ02-50-24032563ประธานนายนวน วุฒิ106/1 หมู่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง เชียงใหม่ 50110
177มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน North Net foundationเชียงใหม่เหนือ06-50-13092562ประธานหม่อมราชวงศ์อัจฉรีย์ชัย รุจจวิชัย225/112 หมู่ที่ 5 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210
179ชมรมสู่ขวัญดอยหลวงเชียงใหม่เหนือ09-50-13092562ประธานนางกานดา สิงห์ชัยชิด285 หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว เชียงใหม่ 50170
180ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เหนือ12-50-13092562ประธานนางลำดวล มหาวัน111 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50120
181ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เหนือ13-50-13092562ประธานนางอัญชลี สุใจคำ111 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50120
182ชมรมเพื่อสุขภาพ ร.พ.ฝางเชียงใหม่เหนือ15-50-13092562ประธานนางวิภา คำยวง2 หมู่ที่ 17 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง เชียงใหม่ 50110
184เครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอจอมทองเชียงใหม่เหนือ02-50-13092562ประธานนางวิวรณ์ นามเทพ306 หมู่ที่ 4 ตำบลบข่วงเปา อำเภอจอมทอง เชียงใหม่ 51060
185ชมรมผู้สูงอายุชุมชนหนองหอยเชียงใหม่เหนือ05-50-13092562ประธานนางประไพ อมรศักดิ์5 ซอย 1 ก. ถนนเกาะกลาง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
186เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS อำเภอดอยหล่อเชียงใหม่เหนือ16-50-13092562ประธานนางรจนา ยี่บัว109 หมู่ที่ 7 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
187ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เหนือ18-50-13092562ประธานนางพรรณงาม สมณา78 ซอย 7 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
188ชมรมเด็กเยาวชนสตรีห้วยโพธิ์ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภคกาฬสินธุ์อีสาน03-46-04122562ประธานนางเยาวรัตน์ ไชยหอม60 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
189กลุ่มเพื่อนคำม่วงกาฬสินธุ์อีสาน05-46-04122562ประธานนายสมัย ธะวาติ92 หมู่ที่ 10 โรงพยาบาลคำม่วง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง กาฬสินธุ์ 46180
190เครือข่ายวิทยุนักสื่อสารชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคกาฬสินธุ์อีสาน06-46-04122562ประธานนายเกียรติศักดิ์ ศิริเกตุ206 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านโนนยาง ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110
191เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอโคกโพธิ์ปัตตานีใต้01-94-19112562ประธานนางแวรอซือเมาะ แวเล็ง81 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
192เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลปะกาฮะรังปัตตานีใต้02-94-19112562ประธานนางสารีพะ มะดีเยาะ9/9 หมู่ที่ 8 ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
193ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนอำเภอสวี จังหวัดชุมพรชุมพรใต้01-86-23092563ประธานนายบุญธรรม นาคนิยม363/1 (อาคารฑัณตกรรม รพสต.เขาทะลุ) ม.6 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี ชุมพร 86130
194ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อ.เมือง จ.ชุมพรชุมพรใต้02-86-23092563ประธานนางสาวกรวรรณ ไกรวิลาศ7 หมู่ที่ 7 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000
195ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค อ.ประทิว 1ชุมพรใต้07-86-23092563ประธานนางชิดสุภางค์ ชำนาญ74/4 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอประทิว ชุมพร 86160
196ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนเหนือ01-58-28052564ประธานนายจิระ พานิชยานนท์158/1 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน 58000
197องค์กรผู้บริโภคตำบลสันติสุข จ.เชียงรายเชียงรายเหนือ01-57-25012564ประธานนางศิริกัลยา อุปนันท์247 หมู่ที่ 8 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน เชียงราย 57120
198เครือข่ายเยาวชนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตำบลแม่ไร่เชียงรายเหนือ02-57-25012564ประธานนางสาวศิรินภา ชัยวงค์115/1 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ไร่ เชียงราย 57240
199องค์กรผู้บริโภคตำบลสันมะเค็ด เชียงรายเหนือ03-57-25012564ประธานนายอรุณรณ์ ธิมูล3 หมู่ที่ 5 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน เชียงราย 57120
200องค์กรผู้บริโภคตำบลต้า เชียงรายเหนือ04-57-25012564ประธานนางลัดดา เมืองอินทร์ 90 หมู่ที่ 11 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล เชียงราย 57340
201องค์กรผู้บริโภคอำเภอเวียงชัยเชียงรายเหนือ05-57-25012564ประธานนางสาวยุพิน บัวอินทร์ 263 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย เชียงราย
57210
202องค์กรผู้บริโภคตำบลแม่ไร่ เชียงรายเหนือ06-57-25012564ประธานนายเอกวุฒิ ใหญ่วงค์145 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน เชียงราย 57240
203เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดเชียงรายเชียงรายเหนือ07-57-05042564ประธานนายสงบ สมศักดิ์105/9 หมู่ที่ 1 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
204โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ จ.เชียงรายเชียงรายเหนือ08-57-05042564ประธานนางอาภา หน่อตา71 หมู่ที่ 1 ซอย 7 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130
205กลุ่มบานบุรีพะเยาเหนือ04-56-06032563ประธานนางจันทร์เพ็ญ คำวัง 314 หมู่ที่ 10 ตำบลงิม อำเภอปง พะเยา 56140
206 เครือข่าย PHA จังหวัดแพร่แพร่เหนือ01-54-03052564ประธานนายศรัณรัชต์ สายญาติ172 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000
207ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดแพร่แพร่เหนือ02-54-03052564ประธานว่าที่ร้อยตรีณัฐพนธ์ สุวรรณพงศ์172/32 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000
208 เครือข่ายสตรีพิการ จังหวัดแพร่แพร่เหนือ03-54-03052564ประธานนางสาวจิิตรนาถ ยรรยงค์1/2 ถนนร่องซ็อ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000
209สถาบันปุ๋มผญ๋า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่แพร่เหนือ04-54-03052564ประธานนางสาวจีระพันธ์ วงค์ระแหง122/2 หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น แพร่ 54130
210 กลุ่ม M โกศัยนคร จังหวัดแพร่แพร่เหนือ05-54-03052564ประธานนายทนง วิชัยต๊ะ172/32 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000
211 คณะกรรมการเอดส์ ตำบลแม่ยางฮ่อแพร่เหนือ06-54-03052564ประธานนางสาววาสนา มุ้งป่า10 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง แพร่ 54140
212ชมรมผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์เหนือ01-53-18112562ประธานร้อยตรีเคลือ มีสุข427/8 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
213ศูนย์บริการประชาชนตำบลสายนาวังกาฬสินธ์อีสาน04-463-1012563ประธานนายบำรุง คะโยธา103 หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาใกล้ ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู กาฬสินธุ์ 46160
214ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ขบวนเครื่องข่ายผู้หญิงไทย)กาฬสินธ์อีสาน01-46-08012563ประธานนางม้วน ถิ่นวิลัย44 หมู่ที่ 2 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000
215กลุ่มเพื่อนกมลาไสย/ฆ้องชัยกาฬสินธ์อีสาน04-46-04122562ประธานนายชินบัญชร์ จันทฤา111 หมู่ที่ 11 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130
216ชมรมเครือข่ายผู้รักสุขภาพอุบลราชธานีอีสาน01-34-17022564ประธานนายชาติชาย ศรีนอ4 ซ.ชยางกูร36 ถนนชยางกรู ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
217ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลธงธานีร้อยเอ็ดอีสาน10-45-18022563ประธานนางเลิศลักษณ์ นามไพร 128 หมู่ที่ 3 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170
218ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอีสาน02-45-18022563ประธานนางอาภรณ์ อะทาโส687 หมู่ที่ 16 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด 45000
219ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลนาใหญ่ร้อยเอ็ดอีสาน02-45-27112562ประธานนายสมใจ ยมรัตน์ 60 หมู่ที่ 14 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45000
220ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลดงสิงห์ร้อยเอ็ดอีสาน03-45-18022563ประธานนางราตรี ลาภะมูล44 หมู่ที่ 7 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด 45000
221เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอีสาน04-45-18022563ประธานนางอาภรณ์ อะทาโส505 หมู่ที่ 3 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130
222ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอธวัชบุรีร้อยเอ็ดอีสาน06-45-18022563ประธานนายโสพณ แสนหล้า112 หมู่ที่ 16 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170
223ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลท่าหาดยาว ร้อยเอ็ดอีสาน05-45-18022563ประธานนายถวิน งอมสระคู 35 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย ร้อยเอ็ด 45240
224ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 13อุดรธานีอีสาน04-41-07022563ประธานนางอรุณ ทองเกลี้ยง26 หมู่ที่ 13 บ้านหนองลุมพุก ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
225ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านโนนแสวง หมู่ที่ 11อุดรธานีอีสาน05-41-07022563ประธานนายเวียง พวงมอญ21 หมู่ที่ 11 บ้านโนนแสวง ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
226ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านโนนทรายฟองอุดรธานีอีสาน06-41-07022563ประธานนางพิกุล ชัยธรรม 25 หมู่ที่9 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
227ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6อุดรธานีอีสาน07-41-07022563ประธานนางลำยอง ไตรนิคม 147 หมู่ที่ 6 บ้านหนองลุมพุก ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
228ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ที่ 3 บ้านดอนม่วงอุดรธานีอีสาน08-41-07022563ประธานนางจำปี เพ็งแจ่ม262 หมู่ที่ 3 บ้านดอนม่วง ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
229ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านเชียงกรมอุดรธานีอีสาน09-41-07022563ประธานนางจันทร์ ธรรมสาร 227 หมู่ที่ 8 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
230ชมรมอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยและรับเรื่องร้องเรียน หมู่ที่ 5อุดรธานีอีสาน10-41-07022563ประธานนางบุญธรรม ไชยคุณ101 หมู่ที่ 5 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
231ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านนาม่วง หมู่ที่ 1อุดรธานีอีสาน11-41-07022563ประธานนางบังอร สุขันธ์65 หมู่ที่ 1 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
232ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านเชียงกรม หมู่ที่ 14อุดรธานีอีสาน12-41-07022563ประธานนางสาวหนูมั่น ล่ามคำ3 หมู่ที่ 16 บ้านเชียงกรม ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
233ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านโนนสา หมู่ที่ 12อุดรธานีอีสาน13-41-07022563ประธานนางไพศาล โภคาพาณิชย์ 110 หมู่ที่ 12 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
234ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านดอนค้อ หมู่ที่ 2อุดรธานีอีสาน14-41-07022563ประธานนางสาวหนูจันทร์ หินแสงโส226 หมู่ที่ 2 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
235ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 7 ตำบลนาม่วงอุดรธานีอีสาน15-41-07022563ประธานนางสาวขวัญรัก น้อยคำมูล 124 หมู่ที่ 7 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
236ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.สระบุรีสระบุรีกลาง01-19-19112562หัวหน้านางสาวณัฐรภา เจตินัย12 ซ.10 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง สระบุรี 18000
237สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานีปัตตานีใต้01-94-09022564นายกนางกัลยา เอี่ยวสกุล119/39 หมู่ที่ 8 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
238ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดชลบุรีชลบุรีตะวันออก01-20-20102563ประธานนางสาวเกษมณี ณรงค์ฤทธิ์3/16 หมู่ที่ 16 ตำบลลบ้านปีก อำเกอเมือง ชลบุรี 20130
239ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดชลบุรีชลบุรีตะวันออก03-20-20102563ประธานนางสาวพรพิมล จูสวัสดิ์3/16 หมู่ที่ 16 ตำบลลบ้านปีก อำเกอเมือง ชลบุรี 20130
240ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี (ประเด็นเด็กและเยาวชน)ชลบุรีตะวันออก04-20-20102563ประธานนายธัญญ์นิธิ โชติระวีพัฒน์79/5 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
241สมาคมคนพิการจันทบูรจันทบุรีตะวันออก01-10-30032564นายกสมาคมนายดำรงค์ สุริยะรังษี81/195 หมู่ที่ 4 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
242สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นอีสาน01-40-27092564นายกสมาคมนางจิระนันท์ พากเพียร86/5 ซอยวุฒาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
243ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นอีสาน04-10-01122564ประธานนายวัฒนา บุตุธรรม686/5 ซอยวุฒาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
244กลุ่มพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรีสระบุรีกลาง02-19-19112562ประธานนางกมลปฐมพร กัณหา2 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง สระบุรี 18170
245เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทรายขาวเชียงรายเหนือ09-57-09082564ประธานนางอำพรรณ์ ปักกาเวสูง9809 หมู่ที่ 12 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน เชียงราย 57120
246เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนลำพูนเหนือ03-10-01122564ประธานนายวรวุฒิ ดอกแก้วนาค99 หมู่ที่ 8 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา ลำพูน 51170
247หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ มาตรา ๕๐(๕) จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชรเหนือ01-62-07052564ประธานนายสุชาติ ภู่สีทอง36 หมู่ที่ 16 ตำบลลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
248ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคกาญจนบุรี กาญจนบุรีตะวันตก01-71-20102564ประธานนายสุนทร สุริโย178/7 หมู่ที่ 11 นนพุรางนิมิต-เลี่ยงเมือง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
249ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางบอนกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร01-10-31012565ประธานนางสาวณัฏฐ์กันย์ จันทร์บริบูรณ์14/3 ถนนเอกชัย ซอยเอกชัย 133 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
250ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตประเวศกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร02-10-31012565ประธานนางสาวผุสดี ปั้นเลิศ27/5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.8 ซอย39 แยก1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
251ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางแคกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร03-10-01022565ประธานนางวรวรรณ ทัพกระจาย3 ซอยศิริเกษม 19 แยก 4แ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
252ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร เขตบางรักกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร04-10-01022565ประธานนางสาวไพรวัลย์ งามไมตรี157 ซอยสองพระ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 11500
253สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร05-10-10022565ประธานนายวิทยา แจ่มกระจ่าง166/394หมู่ที่5 ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน52แยก11-1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
254ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร06-10-15022565ประธานนายกานต์ วรวัฒนานุกูล1812 ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
255ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร07-10-24022565ประธานนางฐิตินัดดา รักกู้ชัย319/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
256ชมรมชาวนาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ต.ห้วยเหนือศรีสะเกษ อีสาน01-33-25092563ประธานนายสมัย เจริญศรีเมือง160 หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
257ชมรมชาวนาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลปรือใหญ่ศรีสะเกษ อีสาน02-33-25092563ประธานนายฮิต รัตนพันธ์51/1 หมู่ที่ 20 ตำบลปรือใหญ่ อำเกอขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
258ชมรมเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัยตำบลหนองฉลองศรีสะเกษ อีสาน03-33-25092563ประธานน.ส.กิตติยาภรณ์ ศรีลาชัย86/2 หมู่ที่2 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
259ชมรมชาวนาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ต. กันทรารมย์ศรีสะเกษ อีสาน04-33-25092563ประธานนางประสบ คำยก131หมู่ที่4 ตำบลหนองฉลอง อำเกอขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
260ชมรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนโน้นค้อ ตำบลโน้นค้อศรีสะเกษ อีสาน05-33-25092563ประธานนายจำเริญ เต็มดวง14 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ ศรีสะเกษ 33250
261ชมรมสภาองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคบ้านร่องเก้าเหนือ ม.๑๕ศรีสะเกษ อีสาน06-33-25092563ประธานนายพายัพ ณภัทรหนองบัว25 หมู่ที่ 15 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ ศรีสะเกษ 33250
262ชมรมเครือข่ายหนองกุงคุ้มครองผู้บริโภคศรีสะเกษ อีสาน07-33-25092563ประธานนายสิทธิชัย ปอทอง ๗๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ ศรีสะเกษ 33250
263ชมรมจิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภคตำบลโพธิ์ศรีสะเกษ อีสาน08-33-25092563ประธานนายสีทา คำศิริ45 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ ศรีสะเกษ 33250
264โคกสะอาดร่วมใจคุ้มภัยผู้บริโภคศรีสะเกษ อีสาน09-33-25092563ประธานนายอำมาลา ศรีมาบุตร50 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ ศรีสะเกษ 33250
265ชมรมเคียงคู่ ดูแลและใส่ใจคุ้มครองผู้บริโภคหนองมะเกลือศรีสะเกษ อีสาน10-33-25092563ประธานนายสุรพันธ์ พันธ์ปกครอง191 หมู่ที่ 6 ตำบลโน้นค้อ อำเภอโนนคูณ ศรีสะเกษ 33250
266ชมรมรวมใจรวมพลังคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลบกศรีสะเกษ อีสาน11-33-25092563ประธานนางอุดร จิตวิสุทธิ์1 หมู่ที่ 16 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ ศรีสะเกษ 33250
267ชาว กุง เก่า ซ่ง  ขาม ร่วมใจศรีสะเกษ อีสาน12-33-25092563ประธานนายถนัด ศรีสุพรรณ์114 หมู่ที่ 13 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด ศรีสะเกษ 33160
268ตำบลยางชุมน้อยใส่ใจผู้บริโภคศรีสะเกษ อีสาน16-33-30092564ประธานนางจันทรา ชาติมนตรี8/5 หมู่ที่ 3 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190
269ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอุบลราชธานี อีสาน12-34-08112564ประธานนายศุกวสันต์ วงศ์ธนู63/28 นนสุขาอุปถมถ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
270ศูนย์ประสานงานคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยรับเรื่องร้องเรียน อำเภอปักธงชัยนครราชสีมาอีสาน03-30-10042563ประธานน.ส.เบญญาภา มะโนธรรม226/6 หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา 30150
271ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค อำเภอหนองบุญมากนครราชสีมาอีสาน01-30-03032563ประธานนายสัมฤทธิ์ ยอดไธสง36 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก นครราชสีมา 30410
272ศูนย์ประสานงานคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยรับเรื่องร้องเรียน อำเภอประทายนครราชสีมาอีสาน02-30-03032563ประธานนายหล้า พรไธสง17/3 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย นครราชสีมา 30180
273องค์กรศูนย์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนน่านเหนือ01-55-29122564ประธานนายวุฒิกร พุทธิกุล105 หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000
274เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อผู้บริโภค "ปะทิวนิวส์"ชุมพรใต้03-86-07102564ประธานนายพิเชษฐ์ ศรีสดใส74/12 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว ชุมพร 86160
275ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร02-10-12112564ประธานนางจตุรัตน์ สิงสาหัส90  ซอยกรุงเทพกรีฑา 5 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
276สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสมุทรสงครามสมุทรสงครามตะวันตก17-10-06062565นายกสมาคมนางสาวรมณีย์ เต็มเปี่ยม105/13 ม.2 ต.บางแก้ว อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
277ชมรมชมรมอาสาสมัครเพื่อผู้บริโภคอำเภอชุมแพขอนแก่นอีสาน12-10-06052566ประธานนายสุทธิชัย ไชยมงคล229 หมู่บ้านวังหินลาด ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40130
278มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาพะเยาเหนือ20-10-13062566ประธานมูลนิธินายนิคม บุญเสริม91 หมู่ที่2 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง พะเยา 56000