ข้อเสนอนโยบายด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ในยุคดิจิทัล ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อติดต่องาน ดูภาพยนตร์ ถ่ายรูป หาข้อมูลหรือซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ต สายตาของผู้บริโภคจับจ้องหน้าจอโทรศัพท์เป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวัน และในบางครั้งยังเห็นข้อความ SMS เด้งขึ้นมา ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันในสื่อสังคมออนไลน์และการพูดคุยกันในชีวิตจริง บทสนทนาที่ผู้บริโภคบ่นบ่อยครั้ง คือ ปัญหาเรื่องของ SMS กวนใจ หรือการได้รับข้อความบ่อยครั้งอย่างต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดความรำคาญ SMS กินเงิน หรือการได้รับข้อความที่นำส่งข้อมูลข่าวสาร โดยผู้บริโภคไม่ได้ตั้งใจสมัคร หรือสมัครโดยไม่รู้ตัว และ SMS หลอกลวง หรือการได้รับข้อความในลักษณะที่เป็นการส่ง หรือแอบอ้างว่าส่งมาจากธนาคาร หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ แม้หน่วยงานภาครัฐที่จัดการดูแลปัญหา SMS พยายามแก้ไข แต่ปัญหายังคงอยู่ ผู้บริโภคยังคงได้รับ SMS ดังกล่าวอยู่เสมอ

          สภาองค์กรผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาที่กล่าวไปข้างต้น แม้เป็นปัญหาที่ดูเหมือนจะเล็กน้อย แต่การหลอกลวงเพื่อนำข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคมาข่มขู่ หลอกลวงเอาเงินจากบัญชี และเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวถือเป็นการละเมิดสิทธิ คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมจึงศึกษาข้อมูล ข้อกฎหมาย และแสดงความคิดเห็น เพื่อยื่นข้อเสนอในการคุ้มครองผู้บริโภคต่อหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง