ข้อเสนอนโยบายด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ในยุคดิจิทัล ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อติดต่องาน ดูภาพยนตร์ ถ่ายรูป หาข้อมูลหรือซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ต สายตาของผู้บริโภคจับจ้องหน้าจอโทรศัพท์เป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวัน และในบางครั้งยังเห็นข้อความ SMS เด้งขึ้นมา ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันในสื่อสังคมออนไลน์และการพูดคุยกันในชีวิตจริง บทสนทนาที่ผู้บริโภคบ่นบ่อยครั้ง คือ ปัญหาเรื่องของ SMS กวนใจ หรือการได้รับข้อความบ่อยครั้งอย่างต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดความรำคาญ SMS กินเงิน หรือการได้รับข้อความที่นำส่งข้อมูลข่าวสาร โดยผู้บริโภคไม่ได้ตั้งใจสมัคร หรือสมัครโดยไม่รู้ตัว และ SMS หลอกลวง หรือการได้รับข้อความในลักษณะที่เป็นการส่ง หรือแอบอ้างว่าส่งมาจากธนาคาร หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ แม้หน่วยงานภาครัฐที่จัดการดูแลปัญหา SMS พยายามแก้ไข แต่ปัญหายังคงอยู่ ผู้บริโภคยังคงได้รับ SMS ดังกล่าวอยู่เสมอ

          สภาองค์กรผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาที่กล่าวไปข้างต้น แม้เป็นปัญหาที่ดูเหมือนจะเล็กน้อย แต่การหลอกลวงเพื่อนำข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคมาข่มขู่ หลอกลวงเอาเงินจากบัญชี และเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวถือเป็นการละเมิดสิทธิ คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมจึงศึกษาข้อมูล ข้อกฎหมาย และแสดงความคิดเห็น เพื่อยื่นข้อเสนอในการคุ้มครองผู้บริโภคต่อหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ข้อเสนอต่อ กสทช. ในการออกหลักเกณฑ์เรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดทำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ อ่านต่อ


ข้อเสนอต่อการกำหนดมาตรการควบคุมโฆษณาแฝง และโฆษณาเกินเวลาทางช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล

จากงานวิจัยเรื่อง “โฆษณาแฝงและการโฆษณาเกินเวลาทางช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล” จัดทำโดย บุณยาพร กิตติสุนทโรภาศ นักวิจัยอิสระ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านสื่อและโทรคมนาคม ภายใต้คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) อ่านต่อ


ข้อเสนอต่อเรื่องมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) เปิดรับฟังความเห็นของประชาชนต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม อ่านต่อ


ข้อเสนอต่อกรณี SMS ละเมิดสิทธิผู้บริโภค

การสร้างความรำคาญและการหลอกลวงผู้บริโภคผ่านการส่งข้อความสั้น หรือที่เรียกว่า SMS ตลอดจนการโทรศัพท์ และการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ เป็นปรากฏการณ์ระดับโลก ที่หน่วยงานภาครัฐของนานาประเทศตระหนัก และออกมาตรการเพื่อจัดการแก้ไขและหาทางป้องกันปัญหาดังกล่าว แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะกว้าง ๆ อ่านต่อ


ข้อเสนอต่อกรณีการควบรวมกิจการ TRUE กับ DTAC

จากกรณีที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ประกาศการควบรวมกิจการโทรคมนาคมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE โดยคาดการณ์ว่า ในอนาคตจะร่วมกันจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกีดกันทางการค้า และส่งผลให้ผู้บริโภคถูกจำกัดทางเลือกในการใช้งาน อ่านต่อ