ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

รู้จักสภาองค์กรของผู้บริโภค

สภาผู้บริโภค
“เป็นกลไกผลักดันนโยบายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม

ปัจจุบัน การรับมือกับปัญหาสิทธิ ‘ผู้บริโภค’ ในประเทศไทยยังคงปรากฏให้เห็นตลอด ทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพโฆษณาเกินจริง สินค้าผิดกฎหมาย รถโดยสารไม่ได้มาตรฐาน ขนส่งสาธารณะราคาแพง หรือแม้แต่ปัญหาบริการสุขภาพและสาธารณสุข ทั้งที่ปรากฏในชีวิตจริงและออนไลน์ ขณะนี้ผู้บริโภคถูกแวดล้อมด้วยข้อมูลข่าวสารบนแพลตฟอร์มออนไลน์ แม้แต่การขายสินค้าก็เช่นเดียวกัน ปัญหาผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรมมีมากขึ้น ดังนั้น “สภาผู้บริโภค” จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นปาก เป็นเสียง แก้ปัญหาให้ผู้บริโภคอย่างเป็นมิตรและมีความเป็นมืออาชีพ ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค

สภาผู้บริโภคเป็นตัวแทนของผู้บริโภค ทำหน้าที่เสนอความคิดเห็น จัดทำนโยบาย มาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค สะท้อนหลักการสำคัญที่ว่า “ผู้บริโภคมีส่วนร่วมจัดทำนโยบายและมาตรการเพื่อคุ้มครองตนเอง รวมทั้งเป็นตัวแทนในการให้ความคิดเห็นที่เป็นอิสระ รักษาผลประโยชน์ของทุกคน เพราะทุกคนคือผู้บริโภค อ่านทั้งหมด

นโยบายเร่งด่วน

ดูเพิ่มเติม >>

คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ

“หากท่านประสบปัญหาถูกละเมิดสิทธิ เช่น ถูกหลอกจากการซื้อของ ออนไลน์ หลงกู้ เงินจากแอปเถื่อน ถูกริบเงินดาวน์จากการ จองคอนโด ท่านสามารถ แจ้งเบาะแส ร้องเรียนมาได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค แบบเบ็ดเสร็จ สภาผู้บริโภค ท่านไม่ใช่คนเดียว ที่ประสบปัญหานี้ ปัญหาของท่านจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคทุกคน สภาผู้บริโภค คือตัวแทน ของผู้บริโภคทุกคน”

เตือนภัยผู้บริโภค

ศูนย์แจ้งเตือนภัยอัพเดทตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรด่วน

1502

ค้นหาหน่วยงานเขตพื้นที่และหน่วยงานประจำจังหวัดของสภาผู้บริโภค

ที่ตั้ง