โครงการแผนงานร่วมทุน เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรม ที่สนับสนุนแต่ละภาค

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการโครงการองค์กรที่เสนอโครงการ
66-P1-0247-0166-01โครงการองค์กรผู้บริโภค มีส่วนร่วมพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรม ภาคเหนือ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
66-P1-0247-0266-02โครงการการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ภาคใต้สมาคมผู้บริโภคสงขลา
66-P1-0247-0366-03โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยและเป็นธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น
66-P1-0247-0466-04โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย ทั่วถึงและเป็นธรรม ภาคกลางศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
66-P1-0247-0566-05โครงการ “พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสมุทรสงคราม“สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก
66-P1-0247-0666-06โครงการการพัฒนาชุดความรู้และจัดทำข้อเสนอนโยบายเรื่องรถรับส่งนักเรียนและรถเมล์โดยสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในระบบบริการขนส่งสาธารณะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
66-P1-0247-0766-07โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยและเป็นธรรมจังหวัดสระแก้ว ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระแก้ว
66-P1-0247-0866-08โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยและเป็นธรรม จังหวัดระยอง มูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการ
66-P1-0247-0966-09โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยและเป็นธรรมจังหวัดชลบุรี ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี
66-P1-0247-1066-10โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยและเป็นธรรมจังหวัดจันทบุรี ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ประเด็นคนพิการ (สมาคมคนพิการจันทบูร)
66-P1-0247-1166-11โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยและเป็นธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา