เด็ก ม.3 ผูกคอตาย เพราะไม่มีเงินค่าเรียน ใครรับผิดชอบ?

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) จี้กระทรวงศึกษาฯ บังคับใช้กฎหมายเรียนฟรี 12 ปีอย่างมีประสิทธิภาพ หลังพบนักเรียนฆ่าตัวตาย เหตุถูกครูห้ามเข้าเรียน เพราะยากจน

จากกรณีที่มีข่าวนักเรียนหญิงอายุ 14 ปี ผูกคอตายที่จังหวัดสงขลา เพราะโดนครูห้ามเข้าเรียน เนื่องจากเป็นเด็กยากจน ไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนนั้น สอบ.เรียกร้องความรับผิดชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ออกมาชี้แจงว่า เหตุใดจึงยังมีนักเรียนฆ่าตัวตายเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเรียน ทั้งที่ปัจจุบัน มีกฎหมายกำหนดไว้ว่า เด็กไทยทุกคนจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 12 ปี

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2565) คมเทพ ประภายนต์ ประธานคณะทำงานด้านการศึกษา สอบ. เปิดเผยว่า แม้จะมีการกำหนดในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ว่ารัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย แต่ปัจจุบันยังมีช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจาก ศธ.เปิดทางให้โรงเรียนสามารถเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาได้ ซึ่งหลายโรงเรียนในต่างจังหวัดบังคับเรียกเก็บเงินเหล่านี้ โดยอ้างการเรียนหลักสูตรเสริมต่าง ๆ ซึ่งหากเด็กและผู้ปกครองไม่สามารถชำระเงินได้ก็เข้าเรียนไม่ได้ หรือไม่จบการศึกษา จนทำให้เกิดเหตุสลดใจดังกล่าว จึงขอให้ ศธ.เร่งตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุรุนแรงซ้ำสอง และขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาฟรี 12 ปีอย่างมีประสิทธิภาพ

คมเทพ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะทำงานด้านการศึกษา สอบ.มีหนังสือส่งถึง ศธ.จำนวน 3 ฉบับ เพื่อขอให้ยกเลิกประกาศ ศธ. เรื่อง “การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา” เนื่องจากเป็นช่องทางเรียกเก็บค่าเรียนหลักสูตรเสริมต่าง ๆ ที่แม้แต่เด็กยากจนก็ไม่มีข้อยกเว้น

“ในรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติต่างระบุให้เด็กต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ดูเหมือนปัจจุบันเรายังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้เท่าที่ควร ทำให้มีเด็กที่ต้องออกจากระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม และบางคนถึงกับจบชีวิตตัวเอง ดังนั้น สภาฯ ย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้เรียนหนังสือฟรีจนจบการศึกษาภาคบังคับตามที่กำหนดในกฎหมาย” ประธานคณะทำงานด้านการศึกษากล่าว

ทั้งนี้ มาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ระบุว่า รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  และมาตรา 10  ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค