สภาผู้บริโภคเปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้แทนจาก อย. ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือ ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สภาผู้บริโภคเปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมหารือแนวทางการทำงาน และความร่วมมือ ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วันที่ 17 มกราคม 2567 สภาผู้บริโภคเปิดบ้านต้อนรับ คุณวารีรัตน์ เลิศนที ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
และคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภค พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสภาผู้บริโภค ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนปัญหา หารือแนวทางการทำงาน และความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกัน


#ผู้บริโภค #สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค