ครึ่งทางแล้ว! สภาผู้บริโภค จับมือ มมส. จัด “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่”

สภาผู้บริโภค จับมือ ม.มหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่” รวมพลังคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค นับเป็นมหาวิทยาลัยที่ 5 ของโครงการฯ

วันที่ 18 มกราคม 2566 สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานผู้บริโภค ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่” โดยมีนักศึกษาสาขาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหาสารคามสนใจเข้าร่วมกว่า 250 คน

ก่อนเริ่มกิจกรรมเติมความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับ “การรู้สิทธิของผู้บริโภค” กับวิทยากรจากทีมสภาผู้บริโภค และอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ การทำคอนเทนต์ ด้วย Storytelling Canvas

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ผู้บริโภคที่เสียหาย โดยประเด็นปัญหาผู้บริโภคของน้อง ๆ ที่นี่เคยประสบ อาทิ ด้านสินค้าและบริการทั่วไป ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย และด้านการขนส่งและยานพาหนะ

รศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ความร่วมมือกับ 10 สถาบัน และสภาผู้บริโภค จะสามารถพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี และสิ่งสำคัญคือ เยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักรู้ถึงสิทธิผู้บริโภค และนำความรู้ไปผลิตสื่อเพื่อช่วยขับเคลื่อนงานผู้บริโภคได้ในวงกว้าง ทั้งในรูปแบบหนังสั้น คลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิก ฉบับเพื่อ(น) ผู้บริโภค

เรืองศักดิ์ เรืองสัดสี นักศึกษาสาขาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล ม.มหาสารคาม กล่าวว่า ในฐานะที่เรียนทางด้านคอนเทนต์ จะนำความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อไปทำคอนเทนต์ เพื่อสื่อสารและเผยแพร่ให้กลุ่มเพื่อน ๆ ได้ตระหนักรู้ถึงสิทธิผู้บริโภค และได้รู้จักเพื่อนใหม่อย่างสภาผู้บริโภค เพื่อนที่จะคอยช่วยเหลือเมื่อเราตกเป็นผู้บริโภคที่โดนเอาเปรียบ

ภรภัทร ว่องปรีชาน นักศึกษาสาขาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล ม.มหาสารคาม กล่าวว่า จากเดิมที่เราเคยละเลยการถูกลิดรอนสิทธิผู้บริโภค หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะนำความรู้ในด้านการผลิตสื่อไปทำคอนเทนต์ในรูปแบบคลิปวิดีโออินโฟกราฟิก ไปเผยแพร่ในแพล็ตฟอร์มต่าง ๆ  ให้เพื่อน ๆ ได้รู้ถึงสิทธิผู้บริโภค หากเราเสียหาย มีสภาผู้บริโภคคอยช่วยเหลือ 

ผู้บริโภครอชมผลงานดี ๆ ของเด็กคอนเทนต์ ม.มหาสารคาม กันไว้เลย ฮักนะ…สารคาม

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #ผู้บริโภค