สอบ. – ม.รังสิต จัด “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่”

สภาองค์กรของผู้บริโภค จับมือ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่” รวมพลังคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่” ที่อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้บริโภค จุดประกายให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาผู้บริโภคที่เกิดขึ้นและลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเอง ผ่านการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “รู้สิทธิของผู้บริโภค” และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดย มีนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

และมีทีมนักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดและนำเสนอ จำนวน 11 ทีม ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

ประเด็นที่ 1 ขนส่งมวลชนที่เป็นธรรมและปลอดภัย

ประเด็นที่ 2 ค่ารักษาพยาบาลแพง

ประเด็นที่ 3 อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารที่จะช่วยขับเคลื่อนพลังสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว เยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านี้ ยังเป็นพลังสำคัญของคนรุ่นใหม่

ในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย

งานนี้ต้องบอกว่า น้อง ๆ แต่ละทีมต่างนำเสนอคลิปวิดีโอกันในหลากหลายรูปแบบ

ทั้งคลิปแอนิเมชัน สัมภาษณ์ผู้บริโภคที่เสียหาย

หรือแม้แต่จำลองเหตุการณ์จริงของผู้บริโภคที่เสียหาย ฯลฯ

พลังของคนรุ่นใหม่… บอกเลยว่าไม่ธรรมดา ติดตามผลงานสร้างสรรค์ของน้อง ๆ นักศึกษาได้ เร็ว ๆ นี้