คนลำปางไม่ทน จี้ผู้ว่าฯ แก้สาเหตุ รถรับส่งนักเรียนคว่ำ เด็กจบ 1 ชีวิต เจ็บ 15

หน่วยงานประจำจังหวัดลำปาง สภาผู้บริโภค ออกแถลงการณ์กรณีอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนพลิกคว่ำ จนมีนักเรียนเสียชีวิต 1 ราย เสนอผู้ว่าฯ สั่งการหน่วยงานในจังหวัดเร่งตอบสนองมติ ครม. เรื่องความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน จัดทำข้อมูลจำนวนรถรับส่งฯ ให้เป็นปัจจุบัน สนับสนุนการพัฒนากลไก – ระบบรถรับส่งนักเรียน และตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการจัดการความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน โดยมีตัวแทนผู้บริโภคเป็นคณะทำงานด้วย

จากกรณีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เกิดอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนพลิกคว่ำ ในพื้นที่บ้านทุ่งปงเรียน ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ส่งผลให้มีนักเรียนเสียชีวิต 1 จำนวนรายและบาดเจ็บ 15 ราย โดยสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากสภาพรถดัดแปลงที่ไม่ปลอดภัย และความประมาทของผู้ขับรถรับส่งนักเรียน เนื่องจากก่อนถึงทางโค้งบริเวณจุดเกิดเหตุ คนขับรถรับส่งนักเรียนได้ขับรถคู่ขนานกับรถจักรยานยนต์ ประกอบกับฝนตกถนนลื่น จึงเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง นั้น

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2567) ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง หน่วยงานประจำจังหวัดลำปาง สภาผู้บริโภค ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง ในฐานะหน่วยงานประจำจังหวัด สภาผู้บริโภค และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ มีข้อห่วงใยต่อสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญต่อความรู้สึกของประชาชนทุกคน อีกทั้งยังสะท้อนถึงปัญหาความไม่ปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี จากสาเหตุที่เกิดขึ้นจากความประมาท ใช้รถผิดประเภท และดัดแปลงสภาพรถ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยของเด็กนักเรียน  

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง เห็นว่าปัญหาความไม่ปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่ายควรเร่งหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที จึงขอเรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กำหนดมาตรการการจัดการความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนโดยเร่งด่วน 4 ข้อ ดังนี้

  1. ขอให้มีข้อสั่งการและประสานงานให้หน่วยงานในระดับจังหวัดเร่งตอบสนองเจตนารมณ์ตาม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ที่กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนให้เป็นนโยบายระดับชาติ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนเพื่อทำให้อุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย
  2. ขอให้จัดทำข้อมูลจำนวนรถรับส่งนักเรียนที่ให้บริการภายในจังหวัดลำปางให้เป็นปัจจุบัน ทั้งรถรับส่งนักเรียนที่ขึ้นทะเบียนขออนุญาตและไม่ได้ขึ้นทะเบียนขออนุญาต
  3. ขอหน่วยงานด้านการศึกษาสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากลไกรถรับส่งนักเรียนในโรงเรียน และสนับสนุนการจัดทำระบบให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
  4. ขอให้ตั้งคณะทำงานเพื่อการมีส่วนร่วม โดยศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง พร้อมเสนอตัวเป็นกลไกกลางในการเชื่อมประสานและขับเคลื่อนประเด็นการจัดการความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคน

#ผู้บริโภค #สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค