มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (หน่วยงานประจำจังหวัด)

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ด้วยการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิอันพึงมีพึงได้ การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเลือกสินค้า สนับสนุน และส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค และเสนอนโยบายมาตรการต่าง ๆ เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค


เงินบริจาคของคุณ จึงมีความสำคัญ
ช่วยผู้เดือดร้อน และสังคมได้

มพบ.ใช้เงินบริจาคเพื่ออะไร?

  • สนับสนุนการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย ให้แก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย

รู้หรือไม่ว่า ?

ผู้เสียหายจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีทุนทรัพย์พอ ในการฟ้องคดี จึงขอความช่วยเหลือจาก “ศูนย์ทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค มพบ.” ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2559 ศูนย์ทนายความฯ มีผลการดำเนินคดีเพื่อคุ้มครองสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภค จำนวนทั้งสิ้น 534 คดี

ติดต่อร้องเรียนได้ที่ : เลขที่ 4/2 ซ.วัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-248-3734 ถึง 37
เว็บไซต์ : https://www.consumerthai.org/
Facebook : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค