ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หน่วยงานประจำจังหวัด)

ในแต่ละปีที่ผ่านมา มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ผลิต และผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง กระทั่งการร้องเรียน ร้องทุกข์กับหน่วยงานภาครัฐก็ถูกเพิกเฉย กว่าที่ประชาชนจะได้รับทราบข้อมูล หรือคำตอบในการช่วยเหลือก็สายไปเสียแล้ว ดังนั้น หน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงเป็นอีกช่องทางที่ ‘เป็นปากเป็นเสียง เคียงคู่ผู้บริโภค’ โดยทำงานรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน รวมถึงสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับประชาชนภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาตลอดกว่า 12 ปี

ติดต่อร้องเรียนได้ที่ : เลขที่ 1/56 หมู่บ้านเตชินี 5 ถ.มหาราช ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 081-875-7299
Facebook : หน่วยประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาองค์กรของผู้บริโภค