ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด (หน่วยงานประจำจังหวัด)

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ก่อตั้งเมื่อปี 2549 เดิมเคยเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมาก่อน ดังนั้น การทำงานจึงมีการขับเคลื่อนงานระบบหลักประกันสุขภาพ รวมถึง ในช่วงที่ผ่านมา ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงเน้นการทำงานในประเด็นการผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกจากนี้ ยังรับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษา อีกทั้งยังประสานงานแก้ไขปัญหาผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ดมาโดยตลอด

ติดต่อร้องเรียนได้ที่ : เลขที่ 687 หมู่ 16 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 080-015-9440
Facebook : หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรของผู้บริโภค