สมาคมผู้บริโภคสงขลา (หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้ และหน่วยงานประจำจังหวัด)

หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนงานผู้บริโภคโดย ‘สมาคมผู้บริโภคสงขลา’

จากจุดเริ่มต้นการทำงานโครงการบริโภคเพื่อชีวิตและการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งมากว่า 24 ปี ทั้งการร่วมผลักดันพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 รวมถึงการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมนั้น สมาคมผู้บริโภคสงขลาก็ยังเป็นหนึ่งในองค์กรผู้บริโภคที่ร่วมก่อตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) อีกด้วย

กระทั่ง 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้รับจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานประจำจังหวัดของ สอบ. เพื่อคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ เฝ้าระวัง เสนอแนะนโยบายที่เป็นประโยชน์ และเฝ้าระวังปัญหาผู้บริโภคในจังหวัดสงขลาให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาสำรวจสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในจังหวัดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ 1.การสำรวจผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร พบว่า มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลขทะเบียนปลอม 1 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตวางจำหน่าย 1 ตัวอย่าง ซึ่งได้ประสานงานแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้ดำเนินการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และ 2.การสำรวจคุณภาพบริการและความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านในจังหวัดสงขลา โดยนำเสนอผลสำรวจต่อสาธารณชน และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของเครือข่ายผู้ให้บริการให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีมีคุณภาพ

ผู้บริโภคคนใดที่อยู่จังหวัดสงขลา หรือจังหวัดใกล้เคียง ต้องการปรึกษาปัญหาผู้บริโภค หรือร้องเรียนปัญหาผู้บริโภค สามารถติดต่อ

ติดต่อร้องเรียนได้ที่ : เลขที่ 1427 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 081-543-5899
เว็บไซต์ : https://consumersongkhla.or.th
Facebook :หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา-สภาองค์กรของผู้บริโภค