โครงการบริโภคสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานี (หน่วยงานประจำจังหวัด)

หน่วยงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนงานผู้บริโภคโดย ‘โครงการบริโภคสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานี’

โครงการบริโภคสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ ผ่านการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค การแก้ไขปัญหาผู้บริโภคด้วยตนเอง รวมทั้งช่วยประสาน และส่งต่อรับเรื่องร้องเรียน อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มการทำงานในระดับพื้นที่อำเภออีกด้วย

หลังจากได้รับแต่งตั้งให้เป็นหน่วยงานประจำจังหวัดเมื่อ 18 มิถุนายน 2564 หน่วยงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่อย่างแข็งขัน ได้แก่ ประเด็นราคาฟ้าทะลายโจรที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และประเด็นยาชุดในร้านชำ ขณะที่ ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 มีผู้บริโภคเข้ามาร้องเรียนปัญหาผู้บริโภคที่หน่วยงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กว่า 49 เรื่อง และสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเหล่านั้นได้ถึง 38 เรื่องเลยทีเดียว

ติดต่อร้องเรียนได้ที่ : เลขที่ 180/3 หมู่ 1 ถ.ปทุมพร ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 080-569-8848
Facebook : หน่วยงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี-สภาองค์กรของผู้บริโภค