ช่วยเหลือผู้เสียหายอุบัติเหตุรถทัวร์ชนตอม่อได้รับสิทธิ

หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถทัวร์ชนตอม่อ จ.สระบุรี ให้ได้รับสิทธิ   

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ไพบูลย์ ผิวไธสง เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิ และสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สอบ. รายงานผลการติดตามงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค กรณีครอบครัวผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารประจำทางสองชั้น (รถร่วมบริการบริษัท ขนส่ง จำกัด) ของบริษัท สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด สายกรุงเทพ – สุวรรณภูมิ ทะเบียน 10-4428 ร้อยเอ็ด เสียหลักพุ่งชนตอม่อสะพานต่างระดับ บริเวณตรงข้ามห้างโรบินสัน จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ทำให้มีผู้โดยสารเสียชีวิตรวม 8 คน และบาดเจ็บ 22 คนนั้น

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายจำนวน 5 ราย ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บ จำนวน 7 คน และญาติของผู้เสียชีวิต 4 ราย โดยได้รับเงินสินไหมทดแทนเต็มจำนวนตามสิทธิ จำนวน 1,100,000 บาท จากบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

ส่วนอีกหนึ่งรายที่เป็นผู้เสียชีวิตมีผู้คัดค้าน ผู้เสียหายจึงไม่ได้รับเงินสินไหมทดแทนตามสิทธิทั้งหมดที่พึงจะได้รับ ซึ่งบริษัทอลิอันซ์ฯ จ่ายเงินงวดแรกให้กับผู้เสียหายไปแล้ว 600,000 บาท แต่ทางผู้คัดค้านต้องการส่วนแบ่งจากเงินงวดแรก จำนวนเงิน 300,000 บาท จึงมีหนังสือไปยังบริษัทประกันภัย เพื่อเรียกร้องสิทธิขอรับส่วนแบ่งไปยังบริษัท อลิอันซ์ฯ โดยแจ้งสิทธิความเป็นบิดาของผู้เสียชีวิต บริษัทประกันภัย จึงระงับการจ่ายในส่วนที่สองอีก 500,000 บาท

ดังนั้น หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดฯ ในฐานะองค์กรสมาชิกของ สอบ. ซึ่งทำหน้าที่ดำเนินการแจ้งสิทธิผู้เสียหายทุกรายให้ทราบถึงสิทธิการชดเชยเยียวยา และขั้นตอนในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงยื่นหนังสือขอคำปรึกษาไปยังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 (4) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.รบ.) การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ย หรือประนีประนอมข้อพิพาททั้ง 3 ฝ่าย คือ ผู้เสียหาย ผู้คัดค้าน และบริษัทประกันภัยฯ นั้น

โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานหลังจากที่ผู้เสียหายมาร้องเรียนสิทธิที่หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ทางหน่วยงานฯ โทรศัพท์ประสานงานไปยัง สอบ. เพื่อขอคำปรึกษา ทำหนังสือ พร้อมหลักฐาน และพาผู้เสียหายเข้าพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่หน่วยงานฯ ทำหนังสือเชิญไปถึงผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่ายที่มีข้อพิพาท เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอม

ผลสรุปของการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาททั้ง 3 ฝ่าย คือ ผู้คัดค้านเรียกร้องสิทธิความเป็นบิดาของผู้เสียชีวิต เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท แต่ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นมารดาของผู้เสียชีวิต ยินยอมจ่ายเงินให้แก่ผู้คัดค้าน เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท

บริษัทประกันภัยฯ จึงพร้อมจ่ายเงินสินไหมส่วนที่เหลือ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ให้กับผู้เสียหาย ครบตามสิทธิทั้งหมดเป็นเงิน 1,100,000 บาท เมื่อคู่กรณีตกลงกันได้ ผู้เสียหาย ผูู้คัดค้าน และบริษัทประกันภัย ไม่ติดใจ จึงทำหนังสือรายงานคดี ข้อตกลงรับรองว่าถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน โดยมีหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด และอัยการอาวุโสเป็นพยาน และบันทึกข้อตกลงเป็นหลักฐาน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค