เร่งช่วยเหลือ ทวงสิทธิชดเชยเยียวยา เหตุรถทัวร์ชนตอม่อ ย้ำคมนาคมต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุด

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) เปิดช่องทางช่วยเหลือผู้เสียหาย ย้ำผู้โดยสารทุกรายที่บาดเจ็บ เสียชีวิตต้องได้รับการชดเชยเยียวยา หลังเกิดอุบัติเหตุ ‘รถสองชั้นสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์’ ชนตอม่อ พร้อมเรียกร้องกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะทันที

จากกรณีอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารประจำทางสองชั้น (รถร่วมบริการบริษัท ขนส่ง จำกัด) ของบริษัท สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด สายกรุงเทพ-สุวรรณภูมิ ทะเบียน 10-4428 ร้อยเอ็ด เสียหลักพุ่งชนตอม่อสะพานต่างระดับ บริเวณตรงข้ามห้างโรบินสัน จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 และทำให้มีผู้โดยสารเสียชีวิตรวม 7 คน และบาดเจ็บอีกจำนวนมากนั้น

คงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะ สอบ. กล่าวว่า อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะในหลาย ๆ ครั้งมักเกิดจากสาเหตุซ้ำซากที่ไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะกรณีนี้มีปัจจัยเกิดขึ้นร่วมกันหลายอย่าง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงและสภาพร่างกายของผู้ขับรถที่อาจจะมีอาการหลับใน เนื่องจากขับรถคนเดียวในระยะทางไกลหรือไม่ รวมถึงสภาพรถที่นำมาใช้งานว่าตรวจสภาพครั้งล่าสุดเมื่อใด สภาพรถพร้อมนำมาใช้งานและภายในรถมีเข็มขัดนิรภัยให้ผู้โดยสารหรือไม่ เนื่องจากภายหลังเกิดเหตุ พบว่า มีผู้โดยสารจำนวนหนึ่งกระเด็นออกมานอกตัวรถ ซึ่งกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกอในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลควรเร่งสืบสวนค้นหาสาเหตุที่แท้จริงให้สังคมตระหนักรับรู้ว่าเกิดจากปัญหาใด เพื่อจะได้เป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้อีกต่อไป

คงศักดิ์ กล่าวอีกว่า กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่น และทบทวนมาตรการความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะในทุกมิติให้กับผู้บริโภคโดยทันที โดยต้องประกาศให้สิทธิของผู้โดยสารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตในครั้งนี้ได้รับความคุ้มครอง และไม่ถูกละเมิดสิทธิซ้ำซ้อน ส่วนกรณีทายาทของผู้เสียชีวิตควรได้รับสิทธิค่าสินไหมทดแทนเต็มวงเงิน และต้องไม่ถูกตัดสินเรียกร้องค่าเสียหายอื่นเพิ่มเติมจากสัญญาประนีประนอมยอมความ

และสำหรับผู้บาดเจ็บทุกรายต้องได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่เหมาะสม จนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ เนื่องจากผู้บริโภคทุกคนมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

สำหรับการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ขณะนี้ สอบ.ประสานงานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี ในฐานะองค์กรสมาชิกของ สอบ.ให้ทำหน้าที่ดำเนินการแจ้งสิทธิผู้เสียหายทุกรายให้ทราบถึงสิทธิการชดเชยเยียวยา และขั้นตอนในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้เสียหายจากกรณีอุบัติเหตุครั้งนี้สามารถติดต่อมาเพื่อขอรับคำปรึกษาและรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี ที่เบอร์โทรศัพท์ 064 539 6922 หรือ สอบ. โทรศัพท์ 081 134 9216 หรือแจ้งมาทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ : สภาองค์กรของผู้บริโภค หรือไลน์ ออฟฟิเชียล (Line OA) : @tccthailand

อย่างไรก็ตาม คงศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า กรณีความไม่ปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะเป็นประเด็นที่ สอบ.ให้ความสำคัญและติดตามเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นให้เห็นอย่างต่อเนื่อง อาทิ คุณภาพบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการชดเชยเยียวยาความเสียหายที่ล่าช้าไม่เป็นธรรม กรณีอุบัติเหตุในครั้งนี้ถือเป็นอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 2 ปี เพราะเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 7 คน และยังมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากกว่า 30 คน

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค