ร้องเรียน 3 ไตรมาสแรก ปี 66 ผู้บริโภคได้เยียวยา กว่า 34 ล้านบาทแล้ว

สภาผู้บริโภค เผยภาพรวมปัญหาผู้บริโภค 3 ไตรมาส ปี 66 พบปัญหาสินค้าและบริการมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นกว่าร้อยละ 60 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาการซื้อบัตรคอนเสิร์ต พร้อมเผยมูลค่าความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้บริโภค 3 ไตรมาสของปี 66 รวมกว่า 34 ล้านบาท

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2566) สภาผู้บริโภค เผยภาพรวมปัญหาผู้บริโภคทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2566 ใน 3 ไตรมาส โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหาผู้บริโภคจากทั้งสำนักงานสภาผู้บริโภค หน่วยงานประจำจังหวัด 15 จังหวัด และองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565  – 30 มิถุนายน 2566 สภาผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 13,065 กรณี ซึ่งคิดเป็นมูลค่าความสำเร็จในการคุ้มครองผู้บริโภค 34,825,702.45 บาท

สำหรับหมวดปัญหาที่มีผู้ร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ ด้านสินค้าและบริการทั่วไป จำนวน 7,905 กรณี คิดเป็นร้อยละ 60.51 หรือเกินครึ่งหนึ่งของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด และเป็นด้านที่มีการร้องเรียนสูงที่สุดในทุกไตรมาส โดยส่วนใหญ่เป็นกรณีบริการบันเทิงของเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ในปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงผังคอนเสิร์ต การสมัครสมาชิกแล้วไม่ได้รับสิทธิตามที่ระบุ การจัดงานที่ไม่ตรงตามโฆษณา รวมถึงกรณีโดนหลอกจากการซื้อสินค้าออนไลน์

กรณีที่ผู้บริโภคโดนเอาเปรียบจากการใช้บริการบันเทิง สภาผู้บริโภคได้ติดต่อและประสานงานกับบริษัทที่ถูกร้องเรียน ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางการชดเชยเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งการเสนอให้บริษัทออกนโยบายที่ชัดเจนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ออกหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเรื่องการทำสัญญาระหว่างภาคธุรกิจกับผู้บริโภค ถึงข้อกำหนดสิ่งที่ต้องระบุในสัญญาและสิ่งที่ห้ามระบุในสัญญา ส่วนกรณีซื้อสินค้าออนไลน์ทางสภาผู้บริโภคได้ให้คำปรึกษาผู้บริโภคถึงช่องทางและแนวทางการแจ้งความ รวมถึงช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย

ปัญหาผู้บริโภคที่มีผู้ร้องเรียนมากเป็นอันดับที่ 2 คือด้านการเงินและการธนาคาร จำนวน 1,768 กรณี หรือร้อยละ 13.53 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นกรณีการทำประกันภัยโควิด – 19 แม้จะเป็นประเด็นมาตั้งแต่ช่วงปี 2565 แต่ในปีงบประมาณ 2566 ยังคงมีผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการทำประกันโควิด โดยเป็นกรณีการเคลมประกัน แต่ถูกปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน สภาผู้บริโภคได้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาให้ผู้บริโภคที่ยื่นฟ้องคดีด้วยตนเอง ในกรณีที่บริษัทฯ ที่ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนได้ และเตรียมฟ้องคดีให้กับผู้บริโภค ส่วนกรณียื่นฟ้องทิพยประกันภัยขอยื่นเป็นคดีกลุ่มอยู่ระหว่างศาลนัดไต่สวนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย และบริษัททิพยประกันภัย สามารถติดตามความคืบหน้าได้ทางเพจสภาองค์กรของผู้บริโภค

อันดับที่ 3 ของการร้องเรียน คือปัญหาด้านบริการสุขภาพ จำนวน 1,333 กรณี หรือร้อยละ 10.20 ส่วนใหญ่เป็นกรณีผู้บริโภคซื้อบริการสุขภาพเป็นคอร์สที่จะได้ใช้บริการตามจำนวนครั้งที่ตกลงไว้ และได้จ่ายค่าบริการล่วงหน้าไปแล้ว ยังใช้บริการไม่ครบตามกำหนด แต่คลินิกปิดให้บริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และไม่มีการแจ้งรายละเอียด ทางสภาผู้บริโภคได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค โดยเจรจากับคลินิกให้ผู้บริโภคที่ต้องการใช้บริการต่อหรือยังเหลือคอร์สอยู่สามารถเข้าไปใช้บริการต่อได้ในสาขาอื่น แต่สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้บริการต่อแล้ว และต้องการเงินคืน สามารถใช้สิทธิทางศาลต่อสู้และเรียกร้องเงินคืนได้ โดยที่สภาผู้บริโภคจะเป็นตัวแทนผู้บริโภคในการฟ้องร้องเป็นคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ซึ่งจะมีการนัดหมายเพื่อเตรียมข้อมูลและหลักฐานต่อไป

ส่วนเรื่องร้องเรียนที่เหลือมีทั้งการร้องเรียนปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงิน รวมถึงเอสเอ็มเอส (SMS) หลอกลวง การร้องเรียนผลิตภัณฑ์ที่ใช้คำอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง และยังมีเรื่องรถรับส่งนักเรียนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น

นอกจากการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาแล้ว สภาผู้บริโภคยังทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเตือนภัยให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งข่าวสารเกี่ยวกับผู้บริโภค กลลวงใหม่ ๆ ของมิจฉาชีพ รวมถึงวิธีแก้ไขเมื่อเจอปัญหาเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับมือกับปัญหาได้ทันท่วงที อีกทั้งยังมีการสร้างความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาแนวปฏิบัติร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหาผู้บริโภค เพื่อขยายฐานและยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การทำความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอ็ตด้า : ETDA) และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) อบรมให้ความรู้เรื่อง พ.ร.ก. ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ พ.ศ. 2566 เพื่อเสริมศักยภาพความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานประจำจังหวัด และองค์กรสมาชิก เป็นต้น

สำหรับผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน หรือพบปัญหาผู้บริโภค สามารถปรึกษา – ร้องเรียนกับสภาผู้บริโภคได้ที่ เว็บไซต์ www.tcc.or.th เฟซบุ๊กอินบ็อกซ์ สภาองค์กรของผู้บริโภค ไลน์ออฟฟิเชียล @tccthailand อีเมล [email protected] หรือโทรศัพท์ 02 239 1839

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #ผู้บริโภค