เครือข่ายสภาผู้บริโภคกาญฯ ส่งมอบ ‘ทางม้าลายเดินได้’ เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

เครือข่ายสภาองค์กรผู้บริโภคกาญจนบุรี ส่งมอบทางม้าลายให้โรงเรียนในชุมชน ให้โรงเรียน 3 แห่ง เพื่อลดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนในทุกประเภท ไม่ว่าจะ คนขี่จักรยาน คนเดินเท้า หรือคนข้ามถนน ข้ามทางม้าลาย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 วิศนี ลมัด ประธานศูนย์ประสานงานสิทธิชุมชนอำเภอสังขละบุรี เครือข่ายสภาองค์กรผู้บริโภคกาญจนบุรี จัดพิธีส่งมอบโครงการทางม้าลายเดินได้ถนนปลอดภัยชาวเทศบาลตำบลวังกะลดอุบัติเหตุ ให้โรงเรียน 3 แห่ง คือ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี และ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม

โดยโครงการดังกล่าวได้ริเริ่มเมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2565 ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานประจำจังหวัดกาญจนบุรี สภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน และ เกิดรูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และการแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีส่วนร่วม เช่น การสร้างทางม้าลายเพื่อลดอุบัติเหตุ คุ้มครองความปลอดภัยให้ประชาชน

ด้าน ประธานศูนย์ประสานงานสิทธิชุมชนอำเภอสังขละบุรี เปิดเผยถึงที่มาของโครงการทางม้าลายเดินได้ถนนปลอดภัยชาวเทศบาลตำบลวังกะลดอุบัติเหตุ ว่า ศูนย์ประสานงานสิทธิชุมชนอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เล็งเห็นความสำคัญการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภค และการจัดทำข้อมูลเส้นทาง จุดสัญจร จำนวนและสภาพข้อเท็จจริงของทางม้าลาย

เพื่อการเฝ้าระวังและจัดทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้บริโภคที่ใช้บริการสัญจรไปมาบนท้องถนน จึงมีแนวคิดโครงการเฝ้าระวังทางม้าลายเดินได้ถนนปลอดภัยคนไทยไร้อุบัติเหตุ เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและพัฒนาความปลอดภัยของผู้บริโภคในการสัญจรบนท้องถนน

และผลักดันไปสู่นโยบายการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยทางถนนประเด็นการข้ามทางม้าลายที่ไม่ปลอดภัย ร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีแนวคิดร่วมกันว่า สมควรให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมโดยนำสถานการณ์การใช้รถบนท้องถนน และเกิดอุบัติเหตุ มาเป็นประเด็นในการชวนคุยทำประชาคม เพื่อระดมข้อมูลในตำบลเพื่อทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไข

ดังนั้น ศูนย์ประสานงานสิทธิชุมชนอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จึงมีแนวคิดอยากให้คนในชุมชนเข้ามามีบทบาทหน้าที่แก้ปัญหาของชุมชนเอง โดยนำสถานการณ์การใช้รถบนท้องถนน และเกิดอุบัติเหตุ มาเป็นประเด็นในการชวนคุยทำประชาคม เพื่อระดมข้อมูลในตำบลเพื่อทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไข

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค