ผู้บริโภค เสนอทางแก้อุบัติเหตุบน ‘ทางม้าลาย’

ผู้บริโภค เสนอทางแก้อุบัติเหตุบนทางม้าลาย ชี้คมนาคมต้องประกาศลดความเร็วรถในเขตเมือง พร้อมตั้งสินบนนำจับ แจ้งปัญหารถไม่จอดให้คนข้าม

จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนผู้ที่เดินข้ามถนนบนทางม้าลายส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะเดียวกันสังคมเริ่มตั้งคำถามถึงกรณีการข้ามถนนบนทางม้าลายแต่ก็ยังไม่ได้รับความปลอดภัยนั้น

27 มกราคม 2565 สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีการตั้งคำถามถึงความปลอดภัยในการข้ามถนนบนทางม้าลายนั้น สอบ. จึงมีแนวคิดว่า ควรมีการตั้งสินบนนำจับแจ้งปัญหา กรณีรถไม่จอดให้คนข้ามบนทางม้าลาย รวมทั้งออกประกาศลดความเร็วรถทุกประเภทในเขตโรงเรียน โรงพยาบาล ชุมชนและเขตเมือง เพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

นอกจากนี้ สอบ. รวบรวมความเห็นและข้อเสนอจากผู้บริโภค พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคที่ได้รับสิทธิพื้นฐานไว้ ดังนี้

1.กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งประกาศลดความเร็วรถทุกประเภทในเขตเมือง ไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และหน้าโรงเรียน โรงพยาบาล หรือชุมชนให้เหลือไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

2.สนับสนุนสินบนนำจับให้ประชาชนช่วยกำกับและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องถนนปลอดภัย โดยเฉพาะการหยุดรถก่อนถึงทางม้าลายในพื้นที่ทั่วประเทศ และการใช้รถยนต์ที่มีความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดอย่างชัดเจน รวมทั้งปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน อีกทั้งยังควรจัดให้มีระบบที่สะดวกและง่ายต่อการร้องเรียน หรือแจ้งปัญหา และจ่ายสินบนนำจับให้กับผู้แจ้งร้องเรียนอย่างรวดเร็ว

3.การจับปรับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนต้องใช้การลงโทษขั้นสูงสุดภายใต้กฎหมาย กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกประเภท และประกาศให้ประชาชนผู้ขับขี่ทราบอย่างกว้างขวางโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ เนื่องจากในปัจจุบัน หากมีการกระทำผิดหลายกระทง ผู้ต้องหามักจะถูกทำโทษสูงสุดเพียงกระทงเดียว ทำให้ไม่มีการแยกแยะผู้กระทำผิด ที่กระทำผิดเป็นประจำออกจากผู้ที่กระทำผิดประมาทเพียงครั้งเดียว ซึ่งทำให้ตำรวจไม่ตั้งกระทงความผิดให้ครบถ้วน

4.ควรมีการจัดการทางม้าลาย หรือถนนที่ไม่ปลอดภัยทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนรายงานทางม้าลายหรือปัญหาถนนที่ไม่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ และมีระบบสนับสนุนการแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยของถนนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเร่งรายงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเหมือนกับระบบการติดตามสินค้าจากระบบขนส่ง

5.พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ทั่วถึงทั้งประเทศ โดยมีราคาค่าโดยสารที่ประชาชนทุกคนขึ้นได้ เพื่อลดปัญหาการใช้รถจักรยานยนต์และรถส่วนตัว และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้อง

6.ขอความร่วมมือบริษัทโฆษณาและเอเจนซี่โฆษณารถยนต์ทุกประเภท ต้องกำกับให้การโฆษณามีหลักการเรื่องความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น การใช้ความเร็ว จักรยานยนต์ต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อกทุกครั้ง

7.ขอให้มีบทลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงคมนาคม และให้บังคับใช้กฏกระทรวงดังกล่าวที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2564 โดยเร็วและเป็นรูปธรรม เช่น ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) ต้องผ่านการอบรมและทดสอบเพิ่มเติม

8.ปรับปรุงบทลงโทษผู้กระทำผิดกฎจราจรและการขนส่งที่ทำให้เกิดอันตรายได้ โดยเพิ่มค่าปรับให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและความเสียหายที่เกิดอย่างรุนแรง แต่กรณีที่ไม่มีเงินเสียค่าปรับ ควรปรับให้ไปทำงานรับใช้สังคมในสภาวะงานที่ได้เห็นสภาพผู้บาดเจ็บและตาย ให้รับทราบความสูญเสียจริง เช่น ทำความสะอาดห้องเก็บศพ ช่วยงานห้องรับศพของโรงพยาบาล เป็นต้น

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค