ร้อง กสทช.! หยุดเบอร์โทรหลอกลวงวันละบาท เป็นภาระผู้บริโภค

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) เรียกร้อง กสทช. ชุดใหม่กำกับดูแลผู้ประกอบการ ‘ดีแทค’ จัดแพ็กเกจคิดค่าบริการบล็อกลิงก์ SMS หลอกลวง ชี้โปรโมชันนี้สร้างภาระซ้ำเติมผู้บริโภค

จากปัญหาการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลจนนำไปสู่การหลอกลวงผู้บริโภค ทั้งรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการส่งข้อความเอสเอ็มเอส (SMS) ชวนเล่นพนัน กู้เงินออนไลน์ หรือหลอกให้คลิกลิงก์อันตราย ขณะเดียวกันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมมือกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมเปิดเลขหมาย *137 รับเรื่องร้องเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ล่าสุดเมื่อ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผู้ให้บริการมือถือค่ายดีแทค (Dtac) ออกโปรโมชัน Dtac Safe: บล็อกลิงก์ปลอมจาก SMS หลอกลวง โดยให้จ่ายวันละ 1 บาทนั้น        

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2565) สุภิญญา กลางณรงค์ ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบ. และอดีต กสทช. เปิดเผยว่า การนำเสนอโปรโมชันดังกล่าวสร้างภาระซ้ำเติมให้กับผู้บริโภค ทั้งที่ความรับผิดชอบ และการดูแลผู้บริโภคควรจะเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการ ที่จะต้องป้องกันไม่ให้มีการละเมิดความเป็นส่วนตัว และมีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นอกจากนี้ ยังขัดต่อประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ.2558 ในข้อที่ 5(2) การกำหนดเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นการบังคับโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้บริโภคต้องใช้บริการโทรคมนาคม โดยผู้บริโภคไม่ประสงค์จะใช้บริการนั้น หรือเป็นเหตุให้ผู้บริโภคต้องรับภาระค่าบริการที่เพิ่มขึ้น หรือการกระทำที่มีลักษณะเป็นการจำกัดโอกาสในการเลือกซื้อหรือเลือกใช้บริการโทรคมนาคมของผู้บริโภคในการใช้บริการนั้น

และข้อ 5(4) การกำหนดเงื่อนไขในการคิดค่าบริการที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร เป็นผลให้ผู้บริโภคเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ดังนั้น สอบ. จึงขอเรียกร้องให้ กสทช. ชุดใหม่เข้ามาควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการในการจัดการปัญหา SMS หลอกลวงนี้ ให้หมดไป และไม่เป็นภาระของผู้บริโภคอย่างที่ผ่านมา และเมื่อ กสทช. พิจารณาแล้วว่าการกระทำนั้นเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคจริง ขอให้ดีแทคคืนเงินให้กับผู้บริโภคทุกรายที่ใช้โปรโมชันนี้ทันที

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค