เสียหายจากใช้ ยาลดความดัน“เออบีซาแทน” ที่ถูกเรียกคืนร้องเรียนที่สภาผู้บริโภค 

สภาผู้บริโภคเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ยาลดความดันเออบีซาแทน” จำนวน 42 รุ่นผลิตที่ถูกเรียกคืน พร้อมแนะ อย. มีระบบเฝ้าระวังสุขภาพของผู้บริโภคที่เคยใช้ยาดังกล่าว

จากกรณีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ประกาศเรียกคืนยาลดความดัน เออบีซาแทน (Irbesartan) จำนวน 42 รุ่นการผลิต ที่พบการปนเปื้อนสารที่อาจก่อมะเร็ง และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่ใช้ยาลดความดันตรวจสอบยาว่าตรงกับรุ่นที่แจ้งเตือนหรือไม่ เพื่อนำส่งคืนแพทย์ผู้ให้การรักษาหรือเภสัชกรที่จ่ายยานั้น

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ภก.ภาณุโชติ ทองยัง ประธานอนุกรรมการ อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สภาผู้บริโภค กล่าวว่า การเรียกคืนยาและการแจ้งเตือนภัยกรณียาความดันไม่น่าเป็นห่วงมากนัก เนื่องจากเรื่องที่เกี่ยวกับยาจะมีเครือข่ายเภสัชกรและโรงพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งมีระบบข้อมูลการแจ้งเตือนและเก็บตัวอย่างยาอย่างรวดเร็ว

แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากเรียกคืนยาคือ หน่วยงานกำกับดูแลคือ อย.จะต้องมีระบบเฝ้าระวังสุขภาพของผู้ป่วยที่รับประทานยาไปแล้วว่าจะเกิดปัญหาต่อสุขภาพอย่างไร เนื่องจากปัญหาไม่ได้หยุดแค่การเก็บและการเรียกคืนยาต้องติดตามผลกระทบในระยะยาวด้วยเช่นกัน

ภก.ภาณุโชติ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้บริโภคที่มีปัญหาและมีผลกระทบจากการกินยาความดันดังกล่าว สามารถนำหลักฐานมาร้องที่สภาผู้บริโภคเพื่อให้ดำเนินการดูแลต่อเนื่องตามข้อเรียกร้อง และสามารถปรึกษา – ร้องเรียน กับสภาผู้บริโภค ได้ที่เว็บไซต์สภาผู้บริโภค www.tcc.or.th หรือ คลิกที่นี่

ไลน์ออฟฟิเชียล (Line Official Account) : @tccthailand หรือ คลิกที่นี่ อินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก (Facebook Inbox) : สภาองค์กรของผู้บริโภค อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 02 239 1839 กด 1, 081 134 9215 หรือ 081 134 9216

ทั้งนี้ ปัจจุบัน อย. ได้เรียกคืนยาลดความดันเออบีซาแทน (Irbesartan) จำนวน 42 รุ่นการผลิต ที่พบการปนเปื้อนสารที่อาจก่อมะเร็ง และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่ใช้ยาลดความดันตรวจสอบยาว่าตรงกับรุ่นที่แจ้งเตือนหรือไม่ เพื่อนำส่งคืนแพทย์ผู้ให้การรักษาหรือเภสัชกรที่จ่ายยานั้น ขอให้อย่าหยุดรับประทานยาเองโดยทันที 

#ผู้บริโภค #สภาองค์กรผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #ยาลดความดัน #เออบีซาแทน