ยื่นผู้ว่าฯ กทม. ใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เปิด ‘สัญญาจ้างเดินรถ’ รถไฟฟ้าสายสีเขียว

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ กทม. เปิด ‘สัญญาจ้างเดินรถ’ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ย้ำ การเปิดสัญญาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญการแก้ไขปัญหาระบบขนส่งสาธารณะทั้งระบบ เชื่อทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องแก้สัญญาเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค

จากการที่ สอบ.ส่งหนังสือถึงกรุงเทพมหานคร เพื่อขอให้ยุติแผนการกำหนดค่าบริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 59 บาท และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อผู้บริโภค เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานั้น

26 กรกฎาคม 2565 คงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะ สอบ. กล่าวว่า สอบ.ในฐานะตัวแทนของผู้บริโภคส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 กรกฎาคม 2565 โดยใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 ในการขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ระหว่างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งฯ สอบ. กล่าวอีกว่า การขอให้กรุงเทพมหานครเปิดเผยสัญญาจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวครั้งนี้มีความสำคัญมาก เพราะสัญญาจ้างเดินรถนี้มีผลผูกพันเกินกว่าสัญญาสัมปทานเดิมที่จะหมดลงในปี 2572 โดยจะมีผลผูกพันออกไปถึงปี 2585 ซึ่งหากสัญญานี้ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ จะทำให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นเพื่อแก้ไขปัญหา และเชื่อว่าทุกฝ่ายจะเห็นพ้องกันในการปรับแก้ไขรายละเอียดของสัญญาที่เกินเลยกว่าสัญญาสัมปทานเดิม เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้

“การเปิดเผยสัญญาสัมปทานจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว เพราะที่ผ่านมาสัญญาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการจัดทำบริการสาธารณะที่กระทบสิทธิผู้บริโภค เช่น การที่คนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงบริการรถไฟฟ้า เนื่องจากการกำหนดราคาค่าโดยสารแพงเกินกว่ารายได้ขั้นต่ำต่อวัน การไม่ยกเว้นค่าแรกเข้าที่เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ค่าโดยสารแพง ดังนั้น จึงเห็นว่าทุกฝ่ายต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะรถไฟฟ้าต้องเป็นบริการขนส่งสาธารณะที่ทุกคนต้องขึ้นได้และใช้บริการได้” คงศักดิ์ กล่าว

สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่ยื่นหนังสือขอให้เปิดเผยมีจำนวนทั้งหมด 3 ฉบับ ได้แก่

1. สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย 1 และส่วนสัมปทานเดิม เลขที่ กธ.ส.006/55 ฉบับวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 พร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญาทุกฉบับ ระหว่างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2. สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย 2 เลขที่ กธ.ส.024/59 ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม 2559 พร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 – 6 ระหว่าง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)          

3. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พร้อมเอกสารแนบท้าย 1 และบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม พร้อมเอกสารแนบท้าย 1 ของสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย 2 เลขที่ กธ.ส.024/59 ฉบับวันที่ 31 มีนาคม 2560 ระหว่าง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค