งัด พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ยื่น กทม.เปิดสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ กทม. ขอให้เปิดเผยสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ชี้ประชาชนมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

จากการที่เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศูนย์สิทธิผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร เข้ายื่นหนังสือต่อ 5 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรคก้าวไกล พรรคกล้า พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ขอให้สนับสนุนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ในการคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้น

10 มีนาคม 2565 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ร่วมกับองค์กรของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายผู้บริโภคทั่วไปเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขอให้เปิดเผยเอกสารสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ระหว่างกรุงเทพมหานคร (กทม.) กับ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) บริษัทในเครือ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) รวมทั้ง ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา เพื่อเป็นข้อมูลกรณีศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้บริโภคที่ใช้บริการได้รับทราบตามสิทธิแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 77 และพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2560 และฉบับแก้ไข

ทั้งนี้ องค์กรของผู้บริโภคยื่นหนังสือต่อ กทม. เพื่อขอให้เปิดเผยเอกสารสัญญาดังกล่าวนั้น สืบเนื่องจากการที่กระทรวงมหาดไทยที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแล กทม. พยายามผลักดันเรื่องการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้าสู่วาระการพิจารณาของการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อยู่เป็นระยะ โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านจากภาคส่วนต่าง ๆ

ทั้งที่สัญญาสัมปทานฉบับดังกล่าวจะหมดอายุในปี 2572 หรืออีก 7 ปีข้างหน้า อีกทั้งการเปิดเผยเอกสารสัญญาสัมปทาน รวมทั้งที่มาของการคำนวณค่าโดยสารนั้น ก็ไม่มีการเปิดเผยออกมาสู่สาธารณะ

ดังนั้น องค์กรของผู้บริโภคจึงเรียกร้องให้ชะลอนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุม ครม. และกลับมาศึกษาปัญหา ผลกระทบรอบด้าน ทั้งที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้บริการก่อนการลงมติ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการทำสัญญาการเดินรถให้กับประชาชนรับทราบ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีส่วนได้เสียจากการทำสัญญาข้างต้น

“รถไฟฟ้าเป็นบริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่ทุกคนต้องได้ใช้บริการ และสามารถเข้าถึงการใช้บริการรถไฟฟ้าได้ ดังนั้น หน้าที่ของรัฐจึงต้องบริหารจัดการเงินภาษีของประชาชนมาดำเนินการอย่างยุติธรรมที่สุดต่อเจ้าของเงินให้ได้ประโยชน์สูงสุด” องค์กรของผู้บริโภค กล่าว

สภาองค์กรของผู้บริโภค และ มพบ.ชวนทุกคนมาร่วม ลงชื่อคัดค้านการนำประเด็น ‘ต่อสัมปทานและขึ้นราคารถไฟฟ้าสายสีเขียว’ เข้า ครม. ได้ที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3rUAosq