ข่าวสื่อสารองค์กร : ประจำเดือนมีนาคม 2566

สะท้อนการทำงานจากพื้นที่สู่ส่วนกลาง กับฝ่ายสนับสนุนสมาชิกและองค์กรผู้บริโภค ที่ได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจและระดมความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การกำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค หลังจากการจัดประชุมองค์กรสมาชิกได้ส่งความเห็นไปที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนหน่วยงานประจำจังหวัด หน่วยงานเขตพื้นที่ และองค์กรสมาชิกของสภาผู้บริโภค ในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนการทำงานกับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน เพื่อหาแนวร่วมการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ สปสช.เขต 12 สงขลา และเครือข่ายศูนย์ประสานงานภาคประชาชนจังหวัดสงขลา และหน่วยงานเขตพื้นที่ภาคเหนือที่จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจและการพัฒนาแกนนำร่วมกับองค์กรสมาชิกในพื้นที่ยที่ผู้บริโภคร้องเรียนทั้งหมดกว่า 31 ล้านบาทเลยทีเดียว


ลดปัญหาไฟลามทุ่งอย่างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ – SMS หลอกลวง ฝ่ายนโยบายและนวัตกรรม ได้กำหนดประเด็นเพื่อขับเคลื่อนทางนโยบายร่วมสำคัญในปี 2566 อย่างใกล้ชิด ได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างสำนักงานสภาผู้บริโภคส่วนกลาง หน่วยงานประจำจังหวัด และหน่วยงานเขตพื้นที่ นอกจากนี้พบกับกิจกรรมสุดปังในเดือนวันสิทธิผู้บริโภคสากล (World Consumer Rights Day) ที่ได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค หัวข้อ ล้านหลังคา ล้านโซลาร์เซลล์ : “พลังผู้บริโภค สู่พลังงานหมุนเวียน” เพื่อสื่อสารรณรงค์ให้ผู้บริโภค ภาคการเมือง และทุกภาคส่วนของสังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานโดยใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า เพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า


รับเรื่องไม่หยุดหย่อน! ฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามากว่า 5,000 รายกรณีผู้บริโภคที่สมัครสมาชิก SM True MEMBERSHIP แต่ไม่สามารถกดจองบัตรคอนเสิร์ต NCT Dream เนื่องจากระบบขัดข้อง ส่งผลให้เสียสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งยังไม่ได้รับการชดเชยที่เหมาะสมจากบริษัทผู้จัดงานและบริษัทผู้แทนจำหน่ายบัตร เบื้องต้นสภาผู้บริโภคได้ทำการส่งหนังสือไปยังบริษัทและ สคบ. ให้เร่งชดเชยเยียวยาและคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว

นอกจากนี้เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร ‘นักกฎหมายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค’ เพื่อพัฒนาความรู้ทางกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเสริมองค์ความรู้ในเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

และวิธีพิจารณาความที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคและยังมีการรณรงค์แคมเปญที่ประสบความสำเร็จ! กับ #วันนี้คุณเปลี่ยนถุงลมนิรภัยหรือยัง หลังแถลงข่าวเรียกร้องให้บริษัทรถยนต์เร่งประชาสัมพันธ์และเรียกเจ้าของรถที่เข้าข่ายต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัย “ทาคาตะ” เข้ามาเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง


ท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายกับฝ่ายสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมมือกับสถาบันอิศราจัดอบรมสื่อมวลชนภาคกลาง เสริมศักยภาพคุ้มครองผู้บริโภค ผ่าน “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่ : รวมพลังคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค” ที่เดินทางไปทั่วไทย จนครบ 10 มหาวิทยาลัยแล้วจ้า อึดใจเดียวเท่านั้น รอติดตามผลงานผลิตสื่อสุดปัง ฉบับเพื่อ(น)ผู้บริโภค ในวันที่ 28 เม.ย. 66 นี้ได้เลย!


ในเดือน เม.ย. นี้ เตรียมพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจจากสภาผู้บริโภค ทั้งการอบรมนักกฎหมายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคการอบรมนักข่าวเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะจัดจัดขึ้นที่ภาคใต้เป็นครั้งสุดท้าย รวมถึงชวนติดตามงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ที่ตรงกับวันที่ 30 เมษายนของทุกปี


#สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #ผู้บริโภค