มหาดไทยเมินทุกข์คนกรุง ลักไก่ชง ครม. ต่อสัญญาบีทีเอส พร้อมเคาะราคาที่ 65 บาท

จับตา มหาดไทยชงคณะรัฐมนตรี (ครม.) ลักไก่ ต่อสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียว ตอกย้ำความลำบาก ซ้ำเติมความทุกข์ประชาชน

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ได้รับข้อมูลว่า ในการประชุม ครม. วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2565) จะมีการเสนอ ครม. ครั้งที่ 9 พิจารณาให้ความเห็นชอบต่ออายุสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว 30 ปี และยืนยันอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ 65 บาทตลอดสายนั้น สอบ. ย้ำว่า ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สูงเกินไป ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการรถไฟฟ้าสาธารณะในชีวิตประจำวันได้  โดยย้ำว่ารัฐบาลต้องคำนึงถึงภาระค่าครองชีพ และภาระหนี้สินของประชาชน ที่อาจเกิดขึ้นจากการแบกรับค่าโดยสารสูงสุดที่ 65 บาท

ประเด็นสำคัญคือ จนถึงปัจจุบัน กทม. ก็ยังไม่สามารถชี้แจงการคิดคำนวณหรือสะท้อนข้อเท็จจริงของต้นทุนด้านราคาดังกล่าวว่ามาจากหลักการใด ซึ่งหากราคานี้ถูกพิจารณาผ่านและนำมาใช้ จะส่งผลกระทบกับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคจะต้องผูกมัดจ่ายค่าโดยสารในราคานี้ไปอีก 38 ปี จนกว่าจะหมดสัญญาสัมปทานในปี 2602 ในขณะที่ ข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมให้ใช้ราคาค่ารถไฟฟ้า 49.83 บาท ซึ่งจะทำให้มีกำไรส่งรัฐในปี 2602 ถึง 380,200 ล้านบาท

ดังนั้น สอบ. จึงขอคัดค้าน ครม. ที่จะต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวล่วงหน้าดังกล่าว เพราะจะสร้างวิกฤตใหม่ซ้ำเติมประชาชน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปอีกอย่างน้อย 30 ปี (ปี 2573 – 2602)  พร้อมทั้งเสนอให้ ครม. ลดปัญหาค่าครองชีพและลดค่าบริการขนส่งมวลชนของประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน ที่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาระบบรถไฟฟ้า คงอัตราค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวไว้ที่ 44 บาทตลอดสายไปจนสิ้นสุดสัมปทานในปี 2572 โดยให้จัดเก็บค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 15 บาท และหลังสิ้นสุดสัมปทานแล้วให้รัฐบาลเก็บค่าโดยสารไม่เกิน 25 บาทตลอดสาย