ปลดล็อกร้านขายยา จ่าย ‘ฟาวิพิราเวียร์’ ให้ผู้ป่วยโควิดได้

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) แนะ สธ. ปลดล็อกร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯ จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ป่วยโควิด – 19 ได้ เพื่อลดปัญหาการเข้าถึงยาราคาแพง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากและเกิดปัญหาการเข้าถึงการรักษาในสถานพยาบาล ดังนั้น ระบบการรักษาแบบกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) จึงถูกนำมาใช้เพื่อขยายการดูแลผู้ป่วยให้เพียงพอและลดการแพร่ระบาดดังกล่าว ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ โดยมีการให้ยาฟาวิพิราเวียร์กับผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน ซึ่งตัวยาดังกล่าวจำเป็นต้องให้อย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยมีอาการแย่ลง จนกลายเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง – แดงนั้น

สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการ สอบ.กล่าวว่า ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ป่วยบางรายได้รับยาไปแล้วกลับมาขอรับยาซ้ำ เพื่อนำไปขายราคาแพงในตลาดมืด ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสตรวจสอบตลาดออนไลน์และพบมีการอ้างขาย ‘ยาฟาวิพิราเวียร์’ จริง โดยมีราคาสูงถึงกล่องละ 8,589 – 8,989 บาท

จากเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาการเข้าถึงยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งประชาชนมีความต้องการสูงมากจึงยอมจ่ายราคาแพงเพื่อซื้อยาดังกล่าว ทั้งที่ยังไม่ทราบว่าสินค้ามีคุณภาพจริงหรือไม่

“จากปัญหาดังกล่าว สอบ.มองว่า ควรจะเปิดช่องให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ในส่วนที่เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพสามารถจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษ โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าถึงยาในราคาที่แพงขนาดนี้” เลขาธิการ สอบ.กล่าว

ทั้งนี้ สอบ. มีข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ออกประกาศกำหนดตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556 ข้อ 10 (5) ให้เภสัชกรสามารถขายยาควบคุมพิเศษโดยไม่ต้องมีใบสั่งยา กรณียาฟาวิพิราเวียร์ให้กับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อแจกจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ป่วยโควิด – 19 ที่รักษาแบบ Home Isolation

#ฟาวิพิราเวียร์ #โควิด19 #ผู้ป่วยโควิด #ร้านขายยา #ผู้บริโภค #สภาองค์กรของผู้บริโภค