แจ้งความคืบหน้า ข้อเสนอโครงการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุก

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) เสริมแกร่ง ‘สมาชิกและองค์กรของผู้บริโภค’ แจ้งข่าวคืบหน้า พื้นที่ยื่นข้อเสนอเกือบ 300 โครงการ

จากการที่ สอบ.ประกาศเปิดรับข้อเสนอสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภค เพื่อขับเคลื่อนการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุก ผ่านการทำงานเชื่อมโยงกับสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภคทั้งประเทศ โดยเปิดให้สมาชิกและองค์กรของผู้บริโภคยื่นข้อเสนอ ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่า มีสมาชิกและองค์กรผู้บริโภคจากพื้นที่ 49 จังหวัดให้ความสนใจยื่นข้อเสนอมากว่า 280 โครงการ

การยื่นข้อเสนอโครงการฯ ดังกล่าว จำแนกเป็น 7 พื้นที่ ดังนี้

(1) ภาคใต้ จำนวน 27 โครงการ

(2) ภาคกลาง จำนวน 19 โครงการ

(3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 46 โครงการ

(4) ภาคตะวันตก จำนวน 42 โครงการ

(5) กรุงเทพฯ จำนวน 22 โครงการ

(6) ภาคตะวันออก จำนวน 32 โครงการ

และ (7) ภาคเหนือ จำนวน 92 โครงการ

ขณะนี้ สอบ. อยู่ระหว่างให้ผู้กลั่นกรองพิจารณาโครงการฯ ที่มีความเหมาะสม และจะประกาศผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ที่จะถึงนี้