สภาองค์กรของผู้บริโภค เตือนโรงเรียนออกใบเสร็จปลอม ผิดกฎหมาย

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) เตือนโรงเรียนออกใบเสร็จปลอม ผิดกฎหมาย ระบุชัดโรงเรียนต้องโอนเงินให้ผู้ปกครองเต็มจำนวน ตามสิทธิที่จะได้รับเงินเยียวยา

จากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน โดยให้สถานศึกษาจ่ายตรงในรูปแบบเงินสด หรือโอนให้ทางบัญชีธนาคารกับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครอง แล้วแต่กรณีนั้น

คมเทพ ประภายนต์ ประธานคณะทำงานด้านการศึกษา สอบ. เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการโอนเงินตามมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวไปยังหน่วยงานในสังกัดทั้ง 4 หน่วยงานแล้ว มีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวว่า โรงเรียนบางแห่งหักเงินอุดหนุนบางส่วนเป็นค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และออกใบเสร็จในการรับเงินครั้งนี้ ซึ่งสร้างความสับสนให้กับผู้ปกครองหลายคนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า ใบเสร็จที่โรงเรียนออกให้กับผู้ปกครองนั้นเป็นใบเสร็จรับเงินปกติ ที่ไม่มีสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นใบเสร็จจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

“ใบเสร็จรับเงินที่ผู้ปกครองได้รับจะต้องเป็นใบเสร็จจาก สพม. เท่านั้น และต้องมีหมายเลขใบเสร็จฯ เล่มที่ หรือเลขที่ระบุอยู่ด้านบนของใบเสร็จฯ ด้วย ในช่วงที่ผ่านมา เคยมีโรงเรียนพิมพ์ใบเสร็จขึ้นมาใช้เอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเข้าข่ายส่อทุจริต และมีความผิดทางกฎหมาย” ประธานคณะทำงานด้านการศึกษา สอบ. กล่าว

ทั้งนี้ จึงฝากว่า การได้รับเงินเยียวยาทางการศึกษาเป็นสิทธิของนักเรียนและผู้ปกครอง ที่จะต้องได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาดังกล่าวเต็มจำนวน คือ 2,000 บาท และโรงเรียนไม่มีสิทธิที่จะหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น   

นอกจากนี้ หากผู้ปกครองท่านใดที่ถูกหักเงินเยียวยาเหมือนในกรณีข้างต้น สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานมายังเฟซบุ๊กแฟนเพจ สภาองค์กรของผู้บริโภค หรือส่งข้อมูลมาที่ google form รับเรื่องร้องเรียนของ สอบ.ที่ https://bit.ly/3la3JdR

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค