กลุ่มผู้เสียหาย มาสด้า 2 สกายแอคทีฟ ดีเซล อย่าลืม! ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ภายในวันที่ 12 เม.ย. 67

ย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่ง! สมาชิกกลุ่มผู้เสียหายจากกรณี มาสด้า 2 สกายแอคทีฟ ดีเซล รุ่นปี 2014 – 2018 สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ที่ “สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานครเขต 2” ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567

ใครมีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้?

1. คนที่ใช้หรือเคยใช้รถยนต์ยี่ห้อมาสด้า รุ่นมาสด้า 2 สกายแอคทีฟ เครื่องยนต์ดีเซล รุ่นปี 2557 – 2561 (2014-2018) และเป็นรุ่นก่อนเปลี่ยนโฉมรถยนต์

2. รถยนต์ต้องมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้

  1) เครื่องยนต์สั่น เร่งความเร็วไม่ขึ้น

  2) น้ำมันเครื่องเกินหรือพร่องกว่าจุดที่กำหนด (เครื่องหมายกากบาทที่ก้านวัดน้ำมันเครื่อง) ทั้งนี้ ต้องเป็นครั้งที่ซ่อมรถยนต์ก่อนมีการดัดแปลงสภาพเครื่องยนต์ หรือแก้ไข ถอด หรือปิดระบบหมุนเวียนไอเสีย (อีจีอาร์) และระบบกรองและกำจัดเขม่า (ดีพีเอฟ) ไม่รวมถึงรถยนต์ที่มีการดัดแปลงหรือแก้ไขก่อนซ่อม

ขอรับชำระหนี้เรื่องอะไรได้บ้าง?

1 ค่าซ่อมที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ (ของศูนย์มาสด้าเท่านั้น)

2 ค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนกำหนด (ของศูนย์มาสด้าเท่านั้น)

3 ค่าขาดประโยชน์ วันละ 1,800 บาท (เฉพาะระหว่างซ่อมแซมรถยนต์ นับวันตามเอกสารของศูนย์มาสด้า)

4 ค่าเสียหายต่อจิตใจ 30,000 บาท

ยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ที่ไหน?

3.1 ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานบังคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 เลขที่ 43 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

3.2 ยื่นทางไปรษณีย์ ถึงสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 (คดีกลุ่ม) ที่อยู่ เลขที่ 43 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (ส่งทางไปษณีย์ไทยเท่านั้น)

3.3 ยื่นผ่านอีเมลของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 bangkokoffice2 @led.mail.go.th และให้นำส่งต้นฉบับเอกสาร ภายใน 15 วัน

#ผู้บริโภค #สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค