หัวชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า แบบไหนชาร์จช้า – ชาร์จเร็ว

สัญลักษณ์หัวชาร์จประเภทไหนเป็นแบบธรรมดา (Normal Charge) หรือชาร์จช้า (Slow Charge) และแบบชาร์จเร็ว (Fast Charge) ซึ่งบางทีผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถอีวี (Electric Vehicles : EV) อาจไม่เข้าใจ มักจะจองหัวชาร์จผิดประเภท เพราะสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะแต่ละยี่ห้ออาจวางตำแหน่งหัวชาร์จไม่เหมือนกันและบางคันมีหัวชาร์จที่ใช้เฉพาะรถยนต์บางประเภท เช่น รถยนต์ยี่ห้อเทสล่า (Tesla) จะไม่ค่อยพบปัญหา เพราะผู้ซื้อจะรู้ว่าลักษณะหัวชาร์จเป็นแบบไหน

วันนี้สภาผู้บริโภคชวนทุกคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือกำลังจะตัดสินใจซื้อมาทำความรู้จักหัวชาร์จรถอีวีเพื่อป้องกันการจองหัวชาร์จผิดประเภทแต่ละแบบตามนี้

  1. หัวชาร์จแบบธรรมดา (Normal Charge) ชาร์จจากเต้ารับภายในบ้านโดยตรง หรือชาร์จช้า (Slow Charge) แบ่งออกเป็นหัวแบบ Type 1 และ หัวแบบ Type 2
  2. หัวชาร์จแบบชาร์จเร็ว (Fast Charge) แบ่งออกเป็น หัวแบบ CSS Combo Type 1, หัวแบบ CSS Combo Type 2 และหัวแบบ CHAdeMO ที่นิยมในญี่ปุ่น
  3. หัวชาร์จที่ใช้เฉพาะรถยนต์บางประเภท เช่น หัวชาร์จ NACS ของรถยนต์ Tesla หรือ GB/T ของจีนที่พัฒนาเอง

หมายเหตุ: รถยนต์ไฟฟ้าแต่ละรุ่นใช้ใช้ค่าแรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าแตกต่างกัน เพราะความสามารถในการรับไฟ (On-Board Charger) ของรถแต่ละรุ่นจะแตกต่างกัน เช่น บางรุ่นใช้ระดับแรงดัน Fast charge ที่ 800 โวลต์ ทั้งนี้ให้ดูดามคุณสมบัติของรถยนต์ที่ให้มาพร้อมคู่มือ

ขอบคุณข้อมูลจาก: ภาพเปรียบเทียบมาตรฐานหัวชาร์จประเภทต่าง ๆ จากเว็บไซต์ Aptiv และ บทความ 7/24 market

#ผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #สภาองค์กรของผู้บริโภค