ซื้อสินค้าแล้วมีปัญหา ร้องเรียนที่ไหน ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว บางครั้งการซื้อผ่านออนไลน์อาจจะมีราคาที่ถูกกว่าการซื้อที่หน้าร้าน แต่ปัญหาที่ตามมาคือผู้บริโภคจะไม่ได้เห็นสินค้าที่สั่งซื้อไป ทำให้หลายครั้งมีข่าวที่ผู้บริโภคได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ ที่เรียกกันว่าของไม่ตรงปก หรือไม่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อและร้านค้าไม่ได้คืนเงินให้ผู้บริโภคด้วย

หากผู้บริโภคพบเจอกับเหตุการณ์ได้รับสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับสินค้าที่ซื้อ สภาผู้บริโภคแนะนำทุกคนเรียกร้องสิทธิของตัวเองทันที โดยแบ่งเป็นสองกรณี ได้แก่

กรณีที่ตกลงกับร้านค้าได้ : หลังจากผู้บริโภคตรวจเช็กสินค้าและพบปัญหา ให้ถ่ายรูปสินค้าที่ร้านค้าส่งมาผิด สินค้ามีตำหนิ หรือสินค้าไม่ตรงตามคำโฆษณาเก็บไว้ จากนั้นติดต่อร้านค้าให้รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

แต่ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกับร้านค้าได้ : ให้รวบรวมเอกสารดังต่อไปนี้ ทั้ง 1) รูปภาพสินค้าและเก็บสินค้าตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน 2) ข้อมูลร้านค้า 3) ใบสั่งซื้อ 4) ข้อความสนทนาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 5) หลักฐานการโอนเงิน และร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความดำเนินคดีกับสถานีตำรวจในพื้นที่ โดยระบุว่า ‘ขอให้ดำเนินคดีถึงที่สุด’ หรือแจ้งความออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com หรือโทรไปยังเบอร์สายด่วนตำรวจไซเบอร์ 1441 และหากเป็นกรณีที่มีผู้เสียหายหลายราย ควรรวมตัวกับผู้เสียหายรายอื่น ๆ และแจ้งความดำเนินคดีในข้อหา ‘ฉ้อโกงประชาชน’

หรือร้องเรียนไปที่เบอร์สายด่วน 1166 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ที่รับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องที่ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเบอร์สายด่วน 1212 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) (ETDA) ที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาออนไลน์

และหากเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร้องเรียนไปยังเบอร์สายด่วน 1556 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แต่หากเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับปัญหาราคาสินค้าไม่เป็นไปตามป้าย ถูกเอาเปรียบด้านราคาสินค้าที่แพงเกินความเป็นจริง ให้ร้องเรียนไปยังเบอร์สายด่วน 1569 สายด่วนของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

หรือร้องเรียนปัญหาผู้บริโภคมายังสภาองค์กรของผู้บริโภค ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ที่กฎหมายระบุให้เป็นตัวแทนผู้บริโภคที่คุ้มครองผู้บริโภคในทุกด้าน ตามช่องทางด้านล่างดังต่อไปนี้

  • ร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tcc.or.th คลิกลิงก์ https://crm.tcc.or.th/portal/public
  • ไลน์ออฟฟิเชียล (Line Official) : @tccthailand คลิกลิงก์ https://lin.ee/uhDyO1U
  • อินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก (Facebook Inbox) : สภาองค์กรของผู้บริโภค
  • อีเมล : [email protected]
  • โทรศัพท์ : 02 239 1839 กด 1, 081 134 3215 หรือ 081 134 3216

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #ผู้บริโภค