ขายของออนไลน์ไม่แจ้งราคาสินค้า ผู้บริโภคร้องเรียนได้

เป็นกันบ่อย ๆ ไหม? ไถมือถือไปเจอกระเป๋าใบหนึ่ง สวยสะดุดตา แต่ร้านดันไม่ระบุราคาลงไปในรายละเอียดด้วย พอถามราคาใต้รูปไป ร้านก็แจ้งว่าให้ทักไปถามราคาส่วนตัว…

หากผู้บริโภคพบปัญหาร้านไม่แจ้งราคาสินค้า ร้องเรียนได้ เพราะการไม่เปิดเผยราคาสินค้าให้ชัดเจนเป็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้บริโภค แม้ร้านจะอ้างเหตุผลทางการตลาดว่าอาจจะถูกตัดราคาจากร้านอื่น แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจไม่ควรละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่ควรจะได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน และมีสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการตามความพึงพอใจ

หากเจอปัญหาร้านไม่แจ้งราคาสินค้า ร้องเรียนได้ทันที ตามขั้นตอน ดังนี้

หากพบร้านที่ไม่เปิดเผยราคาของสินค้าหรือบริการ ร้องเรียนกับกรมการค้าภายใน ที่เบอร์สายด่วน 1569 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

กรณีนี้ถือว่ามีความผิดตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ.2563 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ หากร้านค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคาจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับสินบนนำจับร้อยละ 25 ของค่าปรับ เช่น หากโทษปรับ 10,000 บาท ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินส่วนแบ่ง 2,500 บาท โดยที่ต้องเตรียมหลักฐาน ได้แก่ ข้อความที่พูดคุยกัน การแจ้งราคาทางกล่องข้อความ รวมถึงบัญชีธนาคารของคนขาย เพื่อความสะดวกต่อการนำจับ

อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการผ่านร้านค้าออนไลน์ ควรตรวจสอบให้แน่ชัดถึงราคาขาย ค่าบริการ รวมถึงรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ได้แสดงไว้ หากพบความไม่ชัดเจนของสินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคควรสอบถามถึงรายละเอียดให้ชัดเจน และ ควรบันทึกภาพการสนทนาไว้ด้วย เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการสั่งซื้อ แต่หากร้านค้าใดไม่แสดงรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ชัดเจน ผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงไม่ซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านเหล่านั้น