ยื่นกรรมการ กสทช. พิจารณาควบรวมดีแทค – ทรู

จากการที่สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ไม่เห็นด้วยกับการควบรวมของดีแทค – ทรู โดยระบุว่าหากมีการควบรวมจะส่งผลกระทบผู้บริโภค และเรียกร้องสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้ามากำกับดูแลและพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคนั้น

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2565) สุภิญญา กลางณรงค์ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบ. กล่าวว่า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ สอบ.จะเข้ายื่นหนังสือกับ กสทช. เพื่อขอให้ชะลอพิจารณาลงมติ กรณีการควบรวมกิจการในธุรกิจโทรคมนาคมฯ ดังกล่าว และให้คณะกรรมการ กสทช. ที่กำลังอยู่ในกระบวนการเสนอโปรดเกล้าฯ เข้ามาพิจารณาเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน เปิดเผย โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

สุภิญญา กล่าวอีกว่า ในช่วงที่ผ่านมา สอบ.ติดตามประกาศควบรวมกิจการในธุรกิจโทรคมนาคมฯ และมีข้อกังวลต่อประกาศดังกล่าวว่า หากมีการควบรวมเกิดขึ้นและสามารถตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ได้ จะทำให้กิจการภายใต้บริษัททั้ง 2 มีส่วนแบ่งตลาดโทรคมนาคมในประเทศไทยถึงร้อยละ 52 ของธุรกิจโทรศัพท์มือถือ

รวมถึงมีค่าดัชนีที่วัดขนาดของผู้ค้าและผู้ให้บริการที่สัมพันธ์ในธุรกิจ และชี้วัดให้เห็นความรุนแรงในการแข่งขัน หรือ Herfindahl-Hirschman Index (HHI) เพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยจุด อันเป็นการกระจุกตัวที่เข้มข้นส่งผลด้านลบต่อการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นการครอบงำตลาด ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่น้อยลง และอาจก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัล และอาจเกิดการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งยังอาจส่งผลต่อราคาค่าบริการที่ผู้บริโภคต้องจ่ายด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินการของ สอบ.ในขั้นต่อไป คือ การจัดเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ Consumers Forum EP.1 “ดีล True – Dtac ต้องโปร่งใส กสทช. ต้องรับฟังผู้บริโภค” ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการควบรวมบริษัทผู้ประกอบการโทรคมนาคมกับผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค