ศูนย์สิทธิฯ กทม. ชง ‘ปชป.’ ค้านต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ศูนย์สิทธิผู้บริโภค กทม. ยื่นหนังสือถึงพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์สิทธิผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ 4 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรคก้าวไกล พรรคกล้าและพรรคเพื่อไทย เพื่อขอให้สนับสนุนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในการคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้น (อ่านข่าวได้ที่ : https://www.tcc.or.th/news-oppose-bts-concession)

วันนี้ (2 มีนาคม 2565) ศูนย์สิทธิผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร นำโดย กนกวรรณ ด้วงเงิน ประธานศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตจตุจักร พร้อมกับศูนย์สิทธิผู้บริโภคโซนกรุงธนใต้ โซนธนบุรีเหนือ โซนบูรพา เดินทางไปยังรัฐสภา เพื่อยื่นหนังสือถึงจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขอให้สนับสนุนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยมีแทนคุณ จิตต์อิสระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับหนังสือ

ทั้งนี้ สาเหตุที่เครือข่ายศูนย์สิทธิฯ ต้องเดินทางไปยื่นหนังสือต่อพรรคการเมืองต่าง ๆ นั้น สืบเนื่องมาจากการที่ กทม. โดยกระทรวงมหาดไทย พยายามผลักดันการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้าสู่วาระการพิจารณาของการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อยู่เป็นระยะ โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งที่สัมปทานฉบับดังกล่าวจะหมดอายุในปี 2572 หรืออีก 7 ปีข้างหน้า เครือข่ายผู้บริโภคจึงเรียกร้องให้ชะลอการนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุม ครม. และดำเนินการศึกษาผลกระทบดังกล่าวก่อนการลงมติ