ร่วมสนับสนุนโครงการ ‘วิทยาลัยแสงอาทิตย์’ ลดหย่อนภาษีประจำปีได้ด้วยนะ

ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา 7 แห่ง นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ด้วยนะ

กองทุนแสงอาทิตย์ ร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภค และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ดำเนินโครงการ ‘วิทยาลัยแสงอาทิตย์’ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา 7 แห่ง แห่งละ 10 กิโลวัตต์ ใช้งบในการดำเนินการแห่งละประมาณ 400,000 บาท เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

ปัจจุบันติดตั้งไปแล้ว 4 แห่ง ได้แก่

  1. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี                                                                                 
  2. วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง                                                             
  3. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร                                                                                                         
  4. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยังเหลือวิทยาลัยที่ต้องดำเนินการอีกจำนวน 3 แห่ง คือ                                                                 

  1. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา                                                        
  2. วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี จังหวัดระนอง                          
  3. วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยยังขาดเงินบริจาคอีกประมาณ 1.3 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการได้สำเร็จลุล่วง

ผู้ที่สนใจจะร่วมสนับสนุนโครงการฯ สามารถบริจาคได้ที่บัญชีกองทุนแสงอาทิตย์โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เลขที่บัญชี 429-017697-4 (ธนาคารไทยพาณิชย์) หรือ บริจาคผ่านเว็บไซต์ www.thailandsolarfund.org (แคมเปญ : 150 บาทเพื่อ 7 วิทยาลัยแสงอาทิตย์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ขอรับใบรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี
ติดต่อ พชร แกล้วกล้า ผู้ประสานงานกองทุนแสงอาทิตย์ โทร. 083 064 4978

ติดตามการดำเนินงานของกองทุนฯ ได้ที่ www.thailandsolarfund.org หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : กองทุนแสงอาทิตย์

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค