สภาองค์กรของผู้บริโภค จับมือ ม.หาดใหญ่ จัดค่ายพัฒนาคนรุ่นใหม่รู้สิทธิ – ผลิตสื่อสร้างสรรค์

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

TCC ชวนเพื่อนล่องใต้ จัดกิจกรรมดี ๆ ในรั้วสถาบันการศึกษา ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่” ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

ซึ่งวันนี้มีน้อง ๆ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม มีทั้งการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “รู้สิทธิของผู้บริโภค” และการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ อาทิ การทำคอนเทนต์ การเล่าเรื่อง (Storytelling) การใช้โปรแกรมสำหรับผลิตสื่อ เป็นต้น เพื่อจุดประกายไอเดียในการจัดทำสื่อสารสร้างสรรค์ และช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนให้กลุ่มเยาวชนตระหนักถึงปัญหาผู้บริโภคที่เกิดขึ้นและลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเองต่อไป

บารีย๊ะ ยาดำ เจ้าหน้าที่สมาคมผู้บริโภคสงขลา หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค ระบุว่า รู้สึกดีใจที่มีการจัด “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่” ขึ้น เนื่องจากจะทำให้เยาวชนได้รับรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภค ลุกขึ้นมารักษาสิทธิของตัวเอง อีกทั้งได้ส่งต่อความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นในคนในสังคมตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิของตัวเองในฐานะผู้บริโภคมากขึ้นอีกด้วย โดยหลังจากนี้ หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค อาจได้มีโอกาสทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รวมถึงมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเด็นเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

กิจกรรมวันนี้สนุกสนาน น้อง ๆ ร่วมกันแลกเปลี่ยน และแชร์ประสบการณ์การเป็นผู้บริโภคที่เสียหาย เด็กใต้ ไม่เคยแผ่ว ปูเสื่อรอชมผลงานการผลิตสื่อในรูปแบบสุดต๊าซ ฉบับเพื่อ(น)ผู้บริโภคกันได้เลย

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค