สภาผู้บริโภค จับมือ มรภ.ภูเก็ต จัด “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่”

สภาผู้บริโภค จับมือ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่” รวมพลังคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมดี ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่” โดยมีน้องนักศึกษาจากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงานทางทีม สอบ. ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง “รู้สิทธิของผู้บริโภค” และทีมวิทยากรส่วนกลางให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ การทำคอนเทนต์ ด้วย Storytelling Canvas เป็นการจุดประกายไอเดียในการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย โดยส่วนใหญ่เคยประสบปัญหาทางด้านสินค้าเเละบริการทั่วไป ปัญหาด้านการขนส่งเเละยานพาหนะ

ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้ร่วมโครงการฯ ดี ๆ

ซึ่งทาง สอบ. จัดขึ้น ร่วมกับ เครือข่ายภาคี 10 สถาบันการศึกษา ทำให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ทั้งยังได้ร่วมกันระดมความคิดในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ที่เรียกร้องสิทธิให้ผู้บริโภค และยังได้พัฒนาฝีมือในการผลิตสื่อเพื่อนำไปช่วยขับเคลื่อนสังคมในการคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย

ด้าน กานต์ศินี จงเจตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ ระบุว่า

นอกจากได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคแล้ว ยังได้รู้จักที่จะปกป้องตนเองเพื่อไม่ให้โดนเอาเปรียบ และรู้จัก สอบ. เพื่อนของผู้บริโภคที่จะมาช่วยซับพอร์ตเมื่อตกเป็นผู้บริโภคที่เสียหาย

และสิ่งสำคัญคือได้นำความรู้ที่เรียนมาทางด้านนิเทศศาสตร์ มาผลิตสื่อเพื่อให้เพื่อน ๆ กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รู้สิทธิของผู้บริโภค และตระหนักถึงปัญหาผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ให้ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเอง

เร็ว ๆ นี้จะมีผลงานดี ๆ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ และคลิปแอนิเมชัน ฉบับเพื่อ(น)ผู้บริโภค ฝีมือสร้างสรรค์ของนักศึกษามาให้ชมกันอย่างแน่นอน

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #ผู้บริโภค