ม.บูรพา มหา’ลัยที่ 6 ของ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่”

สภาผู้บริโภค จับมือ ม.บูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่” รวมพลังคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 26 มกราคม 2566 สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานผู้บริโภค ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่” โดยมีน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วม 60

เริ่มกิจกรรมกันด้วยความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค และอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ เพื่อจุดประกายไอเดียให้น้อง ๆ ได้นำไปต่อยอดในการทำคอนเทนต์ ผลิตสื่อเพื่อขับเคลื่อนงานผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในฐานะผู้บริโภคที่เสียหาย โดย 3 ประเด็นหลักที่น้อง ๆ ม.บูรพา เคยประสบ ได้แก่ 1. ด้านสินค้าและบริการทั่วไป  2. ด้านการขนส่งและยานพาหนะ และ 3. ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลชนก เศรษฐบุตร หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ทุกวันนี้ข่าวเกี่ยวกับผู้บริโภคเสียหาย ถูกเอาเปรียบ โดนโกง มีให้เห็นเยอะมาก เชื่อว่าหลายคนยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่า เรามีสิทธิที่จะร้องเรียน ฟ้องร้องได้ และยังมีสภาผู้บริโภคที่จะคอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือผู้บริโภคที่เสียหายได้

เชื่อว่าโครงการฯ ที่สภาผู้บริโภค ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย 10 สถาบัน จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคน “รู้สิทธิผู้บริโภค” มากขึ้น ขณะเดียวกันนักศึกษาที่ร่วมโครงการก็สามารถใช้ทักษะในการผลิตสื่อ สามารถดึงศักยภาพออกมาโชว์ มาทำคอนเทนต์ดี ๆ ได้เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานผู้บริโภค

ฐิตารีย์ พูลสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่พวกเรา ในฐานะผู้บริโภค ต้องลุกขึ้นมารักษาสิทธิของเราเอง อย่ายอม อย่าเบื่อ อย่าปล่อยให้การโดนเอาเปรียบ ถูกหลอก เป็นสิ่งที่คุ้นชิน และสร้างค่านิยมให้เราต้องยอมกับสิ่งเหล่านี้

นอกจากนี้ ยังมีสภาผู้บริโภคพร้อมช่วยเหลือทุกคน ในฐานะที่เรียนนิเทศศาสตร์ จะทำคอนเทนต์โดยสื่อสารให้ทุกคนได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิของตัวเอง เมื่อเราตระหนักรู้แล้วก็จะเกิดการเรียกร้องสิทธิของตนเอง 

เบญญาภา พุ่มพวง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า วันนี้สภาผู้บริโภคทำให้เรามองเห็นถึงปัญหาและโอกาส ในการที่เราสามารถเรียกร้องสิทธิผู้บริโภคเพื่อตนเองและคนรอบข้างได้  เสียงหนี่งเสียงอาจจะดูเบา แต่หลายรวมกัน จะกลายเป็นเสียงที่ยิ่งใหญ่ ผลักดันให้สังคมได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ จะผลิตคอนเทนต์เพื่อนำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงบุคคลทั่วไป คนรุ่นใหม่ ผู้สูงอายุ และทุกเพศทุกวัยได้รู้ถึงสิทธิที่ตนเองพึงมี

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #ผู้บริโภค