เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล (หน่วยงานประจำจังหวัด)

หน่วยงานประจำจังหวัดสตูล ขับเคลื่อนงานผู้บริโภคโดย ‘เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล’

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูลทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านการหยิบยกปัญหาในพื้นที่มานำเสนอให้ผู้บริโภครู้เท่าทันสถานการณ์ปัญหาเหล่านั้น รวมถึงยังแนะนำแนวทางการคุ้มครองตัวเอง ในฐานะผู้บริโภคให้กับคนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง

การทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ ที่ผ่านมา มีการนำเสนอประเด็นปัญหาในพื้นที่จังหวัดสตูล อย่างเช่น ปัญหาการใส่สีในใบชาสำหรับชงดื่ม ที่หากใส่สีเกินเกณฑ์กำหนดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค หรือแม้แต่การนำเสนอปัญหาและคำแนะนำให้ผู้บริโภคเกี่ยวกับปัญหาเครื่องสำอางที่มีสารอันตรายปนเปื้อน เป็นต้น

ผู้บริโภคคนใดที่อยู่จังหวัดสตูลหรือจังหวัดใกล้เคียง ต้องการปรึกษาปัญหาผู้บริโภค หรือร้องเรียนปัญหาผู้บริโภค สามารถติดต่อ

ติดต่อร้องเรียนได้ที่ เลขที่ 486 หมู่ 6 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 095-016-0084
Facebook : หน่วยงานประจำจังหวัดสตูล-สภาองค์กรของผู้บริโภค