หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันออก เดินหน้าสนับสนุน โครงการ ‘ขนส่งมวลชนต้องปลอดภัย’

สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับกลไกเขตพื้นที่ภาคตะวันออก และหน่วยงานประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายองค์กรของผู้บริโภค โดยมีองค์กรสมาชิกและองค์กรผู้บริโภคทั่วไป เข้าร่วมจำนวน 36 องค์กร จาก 7 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และสมุทรปราการ

ประเด็นการพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก มีข้อสรุปว่า พื้นที่ภาคตะวันออก มีเป้าหมายมุ่งสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านการขนส่ง และยานพาหนะ เช่น การสร้างความปลอดภัยในการนั่งเรือโดยสารข้ามฝากของเด็กนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ การสร้างความปลอดกับผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี หรือการเฝ้าระวังภัยจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค