โดนกดดันชดใช้หนี้ ผู้ค้ำฯ เครียดจัด แต่สภาผู้บริโภคช่วยได้

ใครจะรู้ว่าผู้บริโภคคนหนึ่งต้องเจอปัญหาอื่นอะไรบ้างที่เหนือนอกจากปัญหาผู้บริโภค อย่างกรณีผู้บริโภครายนี้ที่มีปัญหาการยกเลิกสัญญา ปัญหาการเงิน ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขอย่างไร ซ้ำต้องเจอกับปัญหาครอบครัว จนเกิดความเครียด ทำให้คิดตัดปัญหาด้วยการจบชีวิตตนเอง แต่สุดท้ายได้รับการช่วยเหลือจนปัญหาได้รับการแก้ไข

เรื่องเล่าผู้บริโภคครั้งนี้เป็นของผู้บริโภคชาวเชียงใหม่ที่ได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยที่ผู้ร้องเรียนเป็นผู้ค้ำประกัน ส่วนผู้ซื้อคือมารดา และได้ตกลงชำระค่าเช่าซื้อเป็นเงินจำนวน 1,083,348 บาท ผ่อนชำระ 84 งวด ซึ่งผู้ร้องเรียนได้ชำระค่าเช่าซื้องวดที่ 1 ถึงงวดที่ 6 (งวดปัจจุบัน) โดยไม่เคยผิดนัด ต่อมามารดาซึ่งเป็นผู้ซื้อมีความต้องการส่งมอบรถยนต์คันดังกล่าวคืนให้บริษัทฯ เพราะไม่สามารถผ่อนต่อไปได้ เมื่อติดต่อไปที่ไฟแนนซ์เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะต้องจ่ายส่วนต่าง อย่างเช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าขาดราคา หรือค่าชำรุดบกพร่อง ทำให้ผู้ร้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้น จึงไปร้องเรียนที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาผู้บริโภค เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ 

เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่รับเรื่องได้ให้คำแนะนำเคสเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา และได้ปรึกษากับทนายความประจำหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาทางออกให้ผู้บริโภค โดยทำหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและให้ผู้ร้องพามารดาที่เป็นผู้ซื้อมาที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำหนังสือยกเลิกสัญญาและรถไปคืนที่ไฟแนนซ์ โดยไม่เสียค่าส่วนต่างใด ๆ เพราะกรณีนี้ผู้ร้องไม่เคยผิดนัดชำระ ทำให้เมื่อสัญญาเช่าซื้อถูกบอกเลิกโดยที่ผู้ใช้รถไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา หรือไฟแนนซ์ไม่ได้มายึดรถยนต์กลับไปเอง เมื่อเข้าสู่กระบวนการนำรถไปขายทอดตลาด หากมูลค่าที่ขายได้ไม่เพียงพอกับยอดหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ฝ่ายผู้ใช้รถจะไม่ต้องรับผิดชอบ แต่ทั้งนี้ ผู้เช่าซื้อต้องไม่มีการเซ็นเอกสารยอมรับภาระหนี้ส่วนต่างใด ๆ ทั้งสิ้น

“ผู้ร้องเรียนรายนี้ไม่ได้พบปัญหาการยกเลิกสัญญารถยนต์เท่านั้น แต่มีปัญหาเรื่องครอบครัวร่วมด้วยทำให้ผู้ร้องเรียนเกิดความเครียด ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหายังไงจึงตัดสินใจจะจบปัญหาด้วยการจบชีวิตตัวเอง แต่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมาก ขณะที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ช่วยแก้ปัญหาและทำให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานฯ เกิดแรงบันดาลใจกับการได้ช่วยเหลือผู้บริโภครายนี้เป็นอย่างมาก เพราะมองว่าไม่เพียงช่วยแก้ไขปัญหาผู้บริโภคของผู้ร้องเรียนได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ครอบครัวหนึ่งไม่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวอีกด้วย” เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเล่าเพิ่มเติม

ท้ายสุด เจ้าหน้าที่รับเรื่องได้ฝากทิ้งท้ายถึงผู้บริโภคทุกคน ขอให้มีสติในการแก้ไขปัญหา โดยการบอกยกเลิกสัญญาต่าง ๆ สามารถทำได้ และที่สำคัญคือผู้บริโภคไม่ควรติดค้างค่างวดรถ ผ่อนตรงเวลา และหากเกิดกรณีที่จะต้องคืนรถและบอกยกเลิกสัญญานั้นจะสามารถดำเนินการได้ง่ายกว่าการติดค้างค่างวดรถ นอกจากนี้ควรศึกษาข้อมูลการซื้อรถและการทำสัญญาอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ หากพบปัญหาผู้บริโภค สามารถปรึกษา – ร้องเรียนกับ หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ โทรศัพท์ 089 633 1638 หรือร้องเรียนกับสภาผู้บริโภคได้ที่

  • ร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tcc.or.th คลิกลิงก์ https://crm.tcc.or.th/portal/public
  • อีเมล : [email protected]  
  • โทรศัพท์ : 02 239 1839 กด 1
  • ไลน์ออฟฟิเชียล (Line Official) : @tccthailand คลิกลิงก์ https://lin.ee/uhDyO1U
  • อินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก (Facebook Inbox) ​: สภาองค์กรของผู้บริโภค