สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ ประชาชน ผลักดันระบบขนส่งมวลชนภาคตะวันตก

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) จัดเสวนา ‘สถานการณ์ระบบขนส่งมวลชนภาคตะวันตก’ เพื่อพัฒนาแนวทาง สร้างความร่วมมือการทำงานระหว่างรัฐและภาคประชาชน

สอบ. ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนา ‘สถานการณ์ระบบขนส่งมวลชนภาคตะวันตก’ เพื่อพัฒนาแนวทางและสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและภาคประชาชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนบทบาทการขับเคลื่อนงานขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรม โดยข้อสรุปที่ได้จากเสวนาจะถูกนำไปพัฒนาเป็นแนวคิดและข้อเสนอต่อทิศทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ประเด็นการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรมในพื้นที่ภาคตะวันตก

ทั้งนี้ ในงานเสวนาดังกล่าว มีสมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก กลไกเขตพื้นที่ หน่วยงานประจำจังหวัด และสมาชิกเครือข่ายองค์กรของผู้บริโภค 8 จังหวัดในภาคตะวันตกเข้าร่วมด้วย