อ้างปิดปรับปรุงไม่แจ้งลูกค้าคลินิก เสียหาย 1.2 ล้านบาท สภาผู้บริโภคยื่น หนังสือ “ต้องเยียวยาผู้บริโภค”

กรณีคลินิกเอสเตลล่า (Estella Clinic) ปิดดำเนินการโดยไม่แจ้งลูกค้าล่วงหน้า อ้างปรับปรุงสร้างความเสียหายต่อผู้บริโภคกว่า 1.2 ล้านบาท สภาผู้บริโภคส่งหนังสือด่วนถึงกรรมการผู้จัดการคลินิกให้เร่งชี้แจงปัญหา – เยียวยาผู้ใช้บริการ

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2566) โสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค (สภาผู้บริโภค) ระบุว่า เนื่องจากกรณีดังกล่าว สภาส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด หรือคลินิกเอสเตลล่า เพื่อให้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการเยียวยาความเสียหายให้ผู้บริโภคที่ใช้บริการกับคลินิกฯ หลังเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวนมากไม่สามารถใช้บริการคลินิกเอสเตลล่า ที่สาขาสยามสเคปได้ โดยมีมูลค่าความเสียหายกว่า 1.2 ล้านบาท เนื่องจากคลินิกฯ ประกาศปิดปรับปรุงชั่วคราว โดยที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่แจ้งล่วงหน้าและยังไม่ชี้แจงข้อมูลใด ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทราบ

หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ระบุอีกว่า สภาผู้บริโภคเห็นว่าคลินิกฯ ละเมิดสิทธิผู้บริโภค ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และผิดสัญญาการให้บริการตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2563 ที่ระบุว่า กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจปิดกิจการ ปิดปรับปรุง หรือย้ายสถานที่ให้บริการ โดยผู้บริโภคไม่อาจใช้บริการแห่งอื่นหรือสาขาอื่นได้โดยสะดวก หรือไม่สามารถให้บริการเสริมความได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ หรือให้บริการล่าช้าเกินสมควร หรือให้บริการที่ไม่เหมาะสมอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถแก้ไขการให้บริการนั้นได้ หรือผู้บริโภคมีหลักฐานรับรองจากแพทย์ว่าหากใช้บริการเสริมความงามต่อไปอาจเป็นเหตุให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกาย ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินตามสัดส่วนที่ยังไม่ได้ให้บริการ

อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคที่ไม่สามารถใช้บริการที่คลินิกฯ ดังกล่าวได้ และยังเหลือจำนวนคอร์สความงามที่ได้ซื้อบริการไว้ สามารถร้องเรียนเข้ามายังสภาผู้บริโภค ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

  • ร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tcc.or.th คลิกลิงก์ https://crm.tcc.or.th/portal/public
  • ไลน์ออฟฟิเชียล (Line Official) : @tccthailand คลิกลิงก์ https://lin.ee/uhDyO1U
  • อีเมล : [email protected]
  • โทรศัพท์ : 02 239 1839 กด 1, 081 134 3215 หรือ 081 134 3216
  • อินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก (Facebook Inbox) : สภาองค์กรของผู้บริโภค

คลินิกเอสเตลล่า ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ของ และมีการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล เอสเตลล่า เวิร์ล ฮอสพิทอล จำกัด โดยเปิดบริการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาทองหล่อ และ สาขาสยามสเคป และเมื่อเดือนธันวาคม 2565 สาขาทองหล่อได้ปิดปรับปรุงชั่วคราวและแจ้งให้ผู้บริโภคไปใช้บริการที่สาขาสยามสเคปแทน แต่เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาสยามสเคปได้ปิดประกาศปรับปรุงชั่วคราว โดยผู้ประกอบธุรกิจไม่แจ้งล่วงหน้าและยังไม่ชี้แจงข้อมูลใด ๆ ให้กับผู้บริโภคทราบ รวมถึงการชดเชยเยียวยาความเสียหายในกรณีที่เกิดขึ้น

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #ผู้บริโภค